Vårdförbundet: ”Regeringen måste ta bort karensdagen inför smittovågen” Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro vill att politikerna återigen drar tillbaka karensdagen för hälso- och vårdpersonal.Bild på Sineva Ribeiro: Dan Lepp

Vårdförbundet: ”Regeringen måste ta bort karensdagen inför smittovågen”

Sjukvård Karensdagen och CSN:s fribelopp måste slopas och hälso- och sjukvårdspersonal måste ges företräde till en tredje vaccindos. Det är några av de åtgärder som Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro betraktar som nödvändiga för att hennes medlemmar ska klara av ännu en vinter av ökad belastning på vårdsystemet.
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Under torsdagsmorgonen meddelade FHM och socialminister Lena Hallengren (S) att det redan nästa vecka kan bli aktuellt med nya smittskyddsåtgärder i landet.

Några av de förslag som lyftes fram som aktuella var rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken, råd om att undvika trängsel och att arbetsgivare ska underlätta för sina anställda att arbeta hemifrån.

Om åtgärderna ska införas eller inte hänger på om smittspridningen fortsätter att öka i samma takt som nu är fallet, vilket i sådana fall skulle kunna leda till en ökad belastning på sjukvården.

Vill se tydlig politisk handling

Enligt Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, har hennes medlemmar börjat ställa in sig på att situationen på landets vårdmottagningar snart kan komma att bli allt tuffare. I ljuset av detta vill hon se politisk handling för att vårdpersonalens arbetssituation ska säkras upp.

– Många är väldigt trötta efter de senaste turerna och är i stort behov av vila och återhämtning. Men om situationen förvärras inför jul och nyår finns risken att väldigt många även i år kommer att gå miste om sin ledighet.

Vi är i väldigt stort behov av studenter, utan dem riskerar våra medlemmars arbetssituation att bli ohållbar

Bland det viktigaste regeringen kan göra, enligt Sineva Ribeiro, är att återigen slopa karensdagen och att inte återinföra fribeloppet för de studenter som skulle kunna rycka in och arbeta under den annalkande ledigheten.

– Karensdagen måste tas bort för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är inte okej att de själva ska stå för notan när de stannar hemma för att minska smittspridningen, och vi vet det från de tidigare vågorna att detta lett till att personal kommit till jobbet även när de är sjuka, säger Sineva Ribeiro och fortsätter:

– Om man till exempel jobbar treskift kan man förlora tretusen kronor på en kväll om man inte kan ta passen på grund av sjukdom.

Stort behov av studenter i vården

Under hela 2021 har fribeloppet för studenter varit tillfälligt borttaget, vilket inneburit att studenter kunnat förvärvsarbeta utan att det påverkat deras studiemedel. Ett av skälen till att åtgärden infördes var för att göra det lättare att locka studenter att arbeta inom vården i syfte att backa upp den hårt pressade hälso- och vårdpersonalen.

Att fribeloppet återigen ska införas skapar problem för hennes medlemmar, säger Sineva Ribeiro.

– Genom att fribeloppet kommer tillbaka så riskerar studenter att bli återbetalningsskyldiga till CSN om de skriver upp sig för jobb under jul och nyår, eftersom lönen faller ut först i januari. Och vi har kunnat se att väldigt få läkar- eller sjuksköterskestudenter i år har skrivit upp sig för pass. Men vi är i väldigt stort behov av studenter, utan dem riskerar våra medlemmars arbetssituation att bli ohållbar.

Det är politikernas ansvar att skapa förutsättningar för att våra medlemmar ska kunna utföra sitt arbete utan att sätta sina liv på spel

För tillfället befinner sig Sineva Ribeiro på en sjuksköterskekongress i Norge och under samtalet med Arbetsvärlden säger hon att det finns mycket som Sverige kan lära sig av grannlandets coronahantering. Inte minst i fråga om vaccineringen av vårdanställda.

– Här i Norge har praktiskt taget alla vårdarbetare redan fått sin tredje dos. Och ser man till hälso- och vårdpersonalen i Sverige så var det snart ett år sedan det stora flertalet av dem fick sin andra dos och därför är det rimligt att anta att deras skydd börjat avta vid det här laget. Så om de på nytt ska ställa sig i pandemins frontlinje bör de ges företräde till en tredje dos, precis som i Norge.

Räcker inte med vanliga munskydd

I linje med detta pekar hon på att många inom vården fortfarande saknar adekvat utrustning. Två av tio av Vårdförbundets medlemmar närmare bestämt.

– Vi måste dra lärdom av de tidigare stadierna i pandemin och vi vet i dag hur viktigt det är med skyddsutrustning, vilket många inom vården helt saknade när smittan bröt ut. I nära arbete med sjuka patienter räcker inte heller vanliga munskydd utan politikerna måste säkra tillgång till andningsmasker, säger Sineva Ribeiro och fortsätter:

– Det är politikernas ansvar att skapa förutsättningar för att våra medlemmar ska kunna utföra sitt arbete utan att sätta sina liv på spel.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar