Utbildning, samverkan och lägre trösklar OECD:s råd mot ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslöshet Regeringens satsning mot ungdomsarbetslösheten med fokus på unga som lämnat skolan utan godkända betyg är en riktig åtgärd. I alla fall om man tittar på råden i en ny rapport från OECD om de ungas svårigheter på arbetsmarknaden.
Carl von Scheele
27 maj 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I regeringens satsning på en minskad ungdomsarbetslöshet ska unga utan slutbetyg ha möjlighet till både arbetsplatspraktik och utbildning. Just en sådan satsning med individuellt utformade kontrakt mellan den unga och samhället ligger väl i linje med OECD:s syn på hur ungdomsarbetslösheten ska bekämpas.

I OECD-rapporten ”Youth, skills and employability” är ett av huvudråden att identifiera och satsa på ungdomar utan avslutad skolgång. Organisationen ser mycket allvarligt på problemet med ungdomsarbetslösheten i medlemsländerna. Mer än 35 miljoner unga i åldrarna 16 till 29 år har varken jobb, praktik eller får utbildning.

I en av fem rekommendationer föreslår OECD att länderna skapar ömsesidiga åtaganden mellan ungdomarna och samhället. Ungdomarna ska förbinda sig att förbereda sig för arbetslivet genom yrkespraktik eller utbildning sig, samt anmäla sig till arbetsförmedlingen. I gengäld får de olika former av stöd och ekonomisk ersättning, enligt OECD:s förslag. Det är också mycket viktigt att skola, arbetsförmedling och arbetsgivare hjälps åt för att dessa ungdomar antingen ska hitta arbete eller få utbildning och praktik.

OECD-råden ligger i denna del väl i linje med svenska regeringens insatser mot ungdomsarbetslösheten. I Sverige är arbetslösheten 40 procent bland unga som lämnar skolan utan gymnasiekompetens.

Ett stort problem är att unga i alla OECD-länder får hålla tillgodo med visstidsanställningar. För att skapa fler tillsvidareanställningar vill OECD att faktorer som försvårar omvandling av visstider till fasta jobb bekämpas. Sådana åtgärder är att se över lägstalönerna på arbetsmarknaden, skatter, försörjningsstöd och liknande och justera dem om det behövs för att reducera arbetsgivarnas kostnader när det anställer unga.

Övriga åtgärder i rapporten:

  • Det gäller att se till att ungdomar lämnar grundskolan med baskunskaper. Många unga har för svag läsförmåga och för små matematiska kunskaper. Ett tidigt stöd till svaga elever är viktigt.
  • Ungdomar behöver få bättre stöd när de ska ut i arbetslivet efter examen. En mycket viktig åtgärd är att ha praktik både på yrkesutbildningar och i teoretiska utbildningar.
  • Matchningen av ungdomars kompetens mot arbetsmarknaden behöver förbättras. Ungdomarna måste få färdigheter som passar på arbetsmarknaden under sin utbildning och praktik.

Det centrala budskapet i rapporten är att det krävs gemensamma ansträngningar av alla – skola, arbetsmarknadens aktörer, olika myndigheter, arbetsgivarnas organisationer, fackföreningar, föräldrar och ungdomarna själva – för att skapa en bra arbetsmarknad för unga och en smidig övergång från skolan. Skola och arbetslivet ska inte vara två separata världar som det är i många länder, understryker OECD.

Relaterad läsning

Carl von Scheele

/ Kontakta skribenten

27 maj 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar