Traineejobb införs på hela arbetsmarknaden Foto: Jonas Ekströmer/TT
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterar satsningar för unga.

Traineejobb införs på hela arbetsmarknaden

Vårbudgeten Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade regeringens ungdomssatsning på tisdagen. Regeringen backar på antalet traineeplatser i välfärden, samtidigt som man breddar dem till att gälla alla bristyrken på gymnasienivå.
14 apr 2015 | 14:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I morgondagens vårbudget kommer regeringen med ett så kallat ungdomspaket mot ungdomsarbetslösheten.

De kritiserade traineejobben i välfärden finns kvar, men i mindre omfattning. De föreslås innebära en lönesubvention till arbetsgivaren på upp till 85 procent på ett halvtidsjobb, dessutom med ett handledarstöd för unga som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst sex månader. I praktiken innebär det att hela lönen ersätts av staten.

Regeringen har valt att införa det i två steg: ett första steg inom sjukvård, skola och fritidshem, i ett andra steg i omsorgen för äldre och funktionshindrade.

Breddar till bagare och plåtslagare

När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, (S), höll pressträff på tisdag förmiddag berättade hon att traineejobben inom välfärdssektorn breddas till att gälla hela arbetsmarknaden.

– Syftet är att unga ska etablera sig och bli kvar på arbetsmarknaden samtidigt som vi ser till kompetensförsörjningen. Vi riktar oss därför till hela arbetsmarknaden.

Traineejobben i privata sektorn ska leda till gymnasieyrken där det finns brister: plåtslagare, bagare, telefonförsäljare, servitörer, kranförare med flera. Här ska deltagarna varit arbetssökande i minst tre månader (i stället för välfärdsjobbens sex månader) för att bli aktuella. Traineeperioden ska huvudsakligen fördelas på halvtids arbete, halvtid utbildning inom yrkesvux, och lönesubventionen till de privata arbetsgivarna är 50 procent under maximalt ett år även om utbildningen kan pågå längre än ett år. Kravet är att arbetsgivarna har kollektivavtal eller motsvarande.

– Men vi har inga krav på att arbetsgivarna ska utbilda här, det är erfarenheten från yrkesintroduktionsanställningarna att det kan vara svårt att få till, förklarade Ylva Johansson.

Kräver utökat yrkesvux

Yrkesintroduktionsanställningarna, de så kallade YA-jobben, ska finnas kvar, de olika modellerna kommer alltså att existera parallellt med varandra.

Ungdomarna får själva finansiera studiedelen med studiemedel eftersom de ska ha en gymnasieutbildning innan de kan komma ifråga för traineejobben.

För att den här typen av traineejobb ska fungera krävs stora insatser från kommunerna, eftersom utbildningen ska ske på yrkesvux.

– Det finns bristyrken där det utbildas nästan ingen alls i dag, sade Ylva Johansson på pressträffen. Det som blir svårt är därför att få till utbildningarna, många av dem finns inte kvar. Så det finns ett antal trixande här.

En ny delegation ska få nyckelroll

Och det blir den nya Delegationen för unga till arbete som får den svåra rollen av regeringen att stötta kommunerna, som kommer att behöva samverka med andra kommuner för att kunna bygga ut yrkesvux.

Delegationen ser ut att få en nyckelroll eftersom de även får på sin lott att hjälpa kommuner och myndigheter att samarbeta om den andra stora gruppen unga, de som saknar gymnasiekompetens.

– Gymnasiekompetens är en av de viktigaste nycklarna inte bara för att få ett jobb utan också för att bli kvar i jobb, sade Ylva Johansson på dagens pressträff.

Sedan finanskrisen har antalet ungdomar utan gymnasieutbildning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen fördubblats. Regeringens verktyg för detta är framför allt det utbildningskontrakt som ungdomar ska skriva med Arbetsförmedlingen och hemkommunen. Kontraktet kan gälla hel- eller deltidsstudier, praktik hos kommunen eller i föreningar.

– Det ska vara ett kontrakt som individerna tror på själva och syftet är att de ska ta sig igenom gymnasiet.

Flexibla lösningar

När arbetsmarknadsministern har åkt runt på sin kommunturné under vintern har kommunernas främsta budskap enligt Ylva Johansson varit att de behöver utrymme för lokala och regionala lösningar, tillsammans med exempelvis Arbetsförmedlingen.

”Jag säger: gör vad ni vill, bara det funkar! Unga ska genom gymnasiet”.

– Jag säger: gör vad ni vill, bara det funkar! Unga ska genom gymnasiet. Därför ska utbildningskontrakten vara utformade med enorm flexibilitet.

Regeringens mål är att i år nå totalt nästan 3 600 ungdomar i åldern 20–24 år med utbildningskontrakt och i traineejobb, 2016 ska åtgärderna omfatta nästan 15 000 och 2017 nästan 19 000 ungdomar.

14 apr 2015 | 14:06
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar