Unionens prognos kryddas av veckans dramatik

Konjunkturen Prognosen står sig – i stort, säger Unionens chefsekonom i dag om den positiva konjunkturrapporten från i onsdags. De senaste dagarnas dramatiska besked ökar dock osäkerheten på flera punkter.
23 okt 2015 | 16:50
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Man brukar säga att det är svårt att göra prognoser, men den här gången är det extra svårt.

Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Foto: Camilla Svensson.

Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Foto: Camilla Svensson.

Det konstaterar Unionens chefsekonom Lars Jagrén nu, efter att i onsdags morse presenterat en förhållandevis ljus konjunkturprognos för det kommande halvåret. Prognosen följdes av en rad dramatiska inrikespolitiska besked.

Men först prognosen: Unionen tror att exporten ökar med 4,1 procent i år och 5,2 nästa år. Tillväxten i den svenska ekonomin fortsätter, i år med 3,1 och 2016 med 3,2 procent. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar något ytterligare, till 7,3 procent nästa år.

Bedömningar från 454 företag

Konjunkturprognosen bygger delvis på en enkätundersökning bland sina klubbar. Denna prognos baseras på bedömningar från 530 klubbar på 454 företag. Undersökningen genomfördes under september 2015.

+ Expandera
Återhämtningen i Sverige får stöd av utvecklingen i vår viktigaste exportmarknad, Europa. För just Sveriges del uppväger det den avmattning som samtidigt sker i tillväxtländerna. Även om Unionens klubbar inom basindustrin siar om minskad export framöver, är den totala bilden i klubbarna att exporten ökar.

Dramatisk vecka

Någon timme efter Unionens presentation lämnade LO-ordförande Karl-Petter Torwaldsson beskedet att det inte blir någon sammanhållen avtalsrörelse för LO 2016. På torsdagen kom Migrationsverkets prognos som visar att antalet asylsökande når exeptionella nivåer som följdes av finansminister Magdalena Anderssons uttalande att staten nu kommer att både låna och att spara på grund av ökade flyktingkostnader.

Ungefär samtidigt kom Europeiska centralbankens besked om oförändrad reporänta och nya stimulanser i vinter, vilket fick kronan att stärkas mot euron – en nackdel för svensk export. I dag, på fredagen, blev regeringspartierna och det borgerliga blocket överens i migrations- och integrationspolitiken, bland annat om att införa tillfälliga uppehållstillstånd också för många syrier.

Står sig verkligen den positiva bilden i er konjunkturprognos, Lars Jagrén?

– Jag tror att prognosen står sig, i stort. De grova bilderna är att det fortfarande ser ljusare ut än förut.

Men riskerna har ökat efter beskedet att LO skippar en sammanhållen avtalsrörelse.

– Nu finns det risk för en stökigare avtalsrörelse än vad vi kunde förutse. Och på kort sikt kan osäkerheten påverka sådant som företagens investeringar.

Lars Jagrén räknar med att industrins parter kommer att sluta ett industriavtal. Däremot är det osäkert hur många andra förbund som kommer att kräva olika påslag, och där kan vissa förhandlingar bli jobbigare än vad Unionen räknat med. På kort sikt kan risken för konflikter öka, och risker finns på lite längre sikt.

– Om vissa får mer än andra kan det öppna upp för kompensationskrav i kommande avtalsrörelser.
Splittringen på LO-sidan kan också öka osäkerheten kring hur långa avtalen blir.

Däremot ruckas inte Unionens prognos av beskedet från Europeiska centralbanken att reporäntan ligger kvar med troliga nya stimulanser i december. Beskedet stärkte kronan vilket på kort sikt försämrar konkurrenskraften för svensk export till Europa.

– Det här ligger egentligen i linje med vår prognos. Det sätter tryck på svenska Riksbanken.

Tror att Riksbanken kan sänka ytterligare

Unionen räknade även före ECB:s besked som sannolikt att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare, till –0,5 procent, det är också enligt Riksbankens eget huvudscenario. Att Riksbanken skulle falla undan för den pågående debatten om det inte vore bättre att försiktigt höja reporäntan ganska snart eftersom ytterligare sänkningar i sig skulle kunna förvärra problemet med den låga inflationen, det tror inte Lars Jagrén på.

– Riksbanken satsar hela sin trovärdighet på att nå inflationsmålet, säger han men vill inte sia om det skulle kunna bli redan nästa vecka, då Riksbankens direktion har sitt nästa räntemöte.

”Egentligen får vi ju en mer expansiv finanspolitik eftersom staten nu behöver låna. Men mer intressant för tillväxten är vad som händer på längre sikt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.”

En annan osäkerhetsfaktor som Unionen räknat med är vad den stora flyktingströmmen in i Sverige innebär. I prognosen konstateras att en effekt är en ökad total tillväxt. Däremot nämns inte mycket om att det samtidigt kan påverka tillväxten per invånare mindre positivt på kort sikt.

– Egentligen får vi ju en mer expansiv finanspolitik eftersom staten nu behöver låna. Men mer intressant för tillväxten är vad som händer på längre sikt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Etableringen är egentligen avgörande för både personerna själva och för hela ekonomin.

23 okt 2015 | 16:50
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev