Unionen: Företagen måste satsa på kompetensutveckling Tillverkningsindustrin går "urstarkt", enligt Konjunkturinstitutet. Bilden från SKF:s fabrik i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Unionen: Företagen måste satsa på kompetensutveckling

Konjunkturrapport Den dåliga matchningen på arbetsmarknaden hämmar tillväxten. Nu måste företagen sänka sina krav. Det konstaterar Unionen i sin nya konjunkturbarometer.
26 apr 2017 | 12:23
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den svenska konjunkturen är i grunden stark, men en inbromsning kan väntas redan i år, spår Unionen som tror på en tillväxt på 2,8 procent i år och 2,0 procent nästa år.

Unionen ser flera anledningar till den kommande inbromsningen: ökningstakten i byggandet avtar, den offentliga konsumtionen trappas ned till stor del på grund av ett minskat flyktingmottagande och den tilltagande kompetensbristen sätter käppar i hjulet för många företag.

– Det är högtryck på arbetsmarknaden, konstaterade Unionens ekonom Tobias Brännemo i samband med att rapporten presenterades.

”Företagen måste kompetensutveckla den personal de har i dag så att de kan ta de kvalificerade jobb som måste besättas.”

Samtidigt som företagen febrilt letar efter arbetskraft är arbetslösheten fortsatt hög. Profilen på de arbetssökande matchar inte efterfrågan.

– Sysselsättningstakten fortsätter att öka, men dämpas nästa år mycket beroende på att företagen inte hittar folk att anställa. Det är ett väldigt slöseri.

Därför krävs insatser på företagsnivå, om inte annat av rent affärsmässiga skäl, anser Unionen.

– Företagen måste förmodligen sänka sina anställningskrav. De måste ta in folk och utbilda dem på plats. De måste också kompetensutveckla den personal de har i dag så att de kan ta de kvalificerade jobb som måste besättas och ge plats för andra, sade Tobias Brännemo.

Klubbarna tror på satsningar

Att företagen faktiskt har insett att de måste satsa på kompetensutveckling syns i den branschbarometer som Unionens konjunkturprognos bland annat bygger på. I branschbarometern bedömer Unionens fackklubbar runt om i landet utsikterna inför det kommande halvåret. Sammanlagt deltog 517 klubbar på företag med drygt 530 000 anställda i Sverige.

I samtliga branscher med undantag för basindustrin tror klubbarna att företagen kommer att öka sina investeringar i kompetensutveckling. Allra tydligast är det inom bygg- och fastighetsbranschen.

Inte bara företagen måste ta ansvar för kompetensutvecklingen. Unionen vill därutöver att det ska utvecklas ett system för finansiering för de som redan har jobb och att högskolorna ska få i uppdrag att erbjuda kompetensutveckling i former som passar yrkesverksamma, exempelvis på deltid och distans.

Även TCO har tidigare kommit med liknande krav, något som Arbetsvärlden skrivit om tidigare.

”Urstark” tillverkningsindustri

Konjunkturinstitutets barometer som också kom i dag visar att svensk industri just nu har en ”urstark” syn på stämningsläget. Mest nöjda är tillverkningsföretagen – barometern visar att konfidensindikatorn  har stigit med 11,3 enheter inom tillverkningsindustrin jämfört med i mars till 123,2 (100 motsvarar medelvärdet). Så högt har inte läget varit på mer än 20 år, sedan 1996.

För detaljhandeln däremot föll konfidensindikator till strax under det historiska genomsnittet, främst på grund av sänkta förväntningar på försäljningsutvecklingen framåt i tiden. Även tjänstesektorn föll något men ligger fortfarande över det historiska genomsnittet.

Hushållen har fått en något ljusare syn på både sin egen ekonomi och landets ekonomi i stort.

26 apr 2017 | 12:23
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar