Så vill oppositionen stoppa utförsäkringar Vänsterpartiet lägger ett förslag för att stoppa utförsäkringarna av långtidssjuka i covid-19, M och KD lägger ett annat. Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Så vill oppositionen stoppa utförsäkringar

Långtidssjuka i covid-19 V lägger ett förslag för att stoppa utförsäkringarna av långtidssjuka i covid-19, M och KD lägger ett annat. Det stod klart på socialförsäkringsutskottets sammanträde på torsdagen.
19 nov 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Cirka 1 800 sjuksköterskor har hittills anmält arbetsskada till följd av covid-19. För de som blev smittade i våras och blivit långtidssjuka finns nu risken att bli utförsäkrade eftersom arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden vid dag 180 i sjukförsäkringen.

Det innebär alltså att sjuksköterskor som blivit sjuka i arbetet mot covid-19, enligt gällande lagstiftning kan få lov att byta yrkesbana.

Men på socialförsäkringsutskottets sammanträde på torsdagen lades förslag från både vänster och höger för att åtgärda utförsäkringarna.

Det är möjligt att vi får ett beslut i nästa vecka

Ett av utskottsinitiativen kom från Vänsterpartiet, som vill ta fasta på den färdiga utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” som lagt förslag om undantag från 180-dagarsregeln, så att personer som sannolikt har möjlighet att återgå i arbete hos sin arbetsgivare efter 365 dagar får prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden framskjuten.

Det andra förslaget som siktar på att lösa problematiken med utförsäkringarna av långtidssjuka i covid-19 kom från Moderaterna och Kristdemokraterna. De har i stället ett förslag som innebär ett tillfälligt undantag just för covid-19.

V: Vårt förslag fångar bredare grupper

Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets talesperson för sjukförsäkringsfrågor, säger att hon är hoppfull efter socialförsäkringsutskottets sammanträde, även om utskottet ännu inte samlats bakom något av förslagen.

Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiet vill att:

"- Regeringen snarast möjligt presenterar en proposition för riksdagen baserad på utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, framförallt förslagen:

o att ändra bedömningsgrunderna för dag 180 och 365 och att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete från betänkandet (SOU 2020:6) En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

- Regeringen i sin styrning av Försäkringskassan säkerställer att myndigheten agerar enligt lagstiftarens ambitioner.

Källa: Vänsterpartiet

+ Expandera

– På det här mötet presenterade partierna preliminärt hur man tänker, det är möjligt att vi får ett beslut i nästa vecka. Jag tycker mycket talar för att vi kommer få en åtgärd och vi är beredda att släppa prestigen och stödja det förslag som har bäst förutsättningar att få en majoritet. Jag tror att utredningens förslag har flera fördelar eftersom det redan är klart och dessutom fångar upp alla de sjukskrivna som inte direkt kan anföra covid-19 som diagnos, säger Ida Gabrielsson till Arbetsvärlden.

– Exempelvis kan det ju vara så att man blir utsliten av de här långa arbetspassen under pandemin och blir utbränd eller får andra sjukdomar till följd av situationen.

Hon understryker att det viktiga är att en lösning kommer på plats så fort som möjligt.

– Det måste finnas en trygghet för de sjuksköterskor och undersköterskor som gör en insats. Vi lägger fram ett förslag som ska gälla alla, säger Ida Gabrielsson.

M och KD föreslår särskilt undantag

Hans Eklind, Kristdemokraternas representant i socialförsäkringsutskottet, menar att det vore märkligt att springa i förväg med delar av utredningens förslag när regeringen aviserat att en proposition på utredningen kommer.

M och KD:s förslag

M och KD vill att:

"Socialförsäkringsutskottet bör genom ett utskottsinitiativ föreslå riksdagen att genom ett tillkännagivande uppdra åt regeringen att införa ett tillfälligt särskilt undantag i nuvarande lagstiftning, vilket ska möjliggöra för personer som har insjuknat i covid-19 och därför har fått nedsatt arbetsförmåga, att prövas mot ordinarie arbetsgivare även efter dag 180. Undantaget ska ta sin grund i förslagen som ingår i delbetänkandet SOU 2020:06."

Källa: KD

+ Expandera

I stället vill Moderaterna och Kristdemokraterna se en tillfällig undantagsregel för personer som är långtidssjuka i covid-19 som innebär att deras arbetsförmåga prövas hos deras arbetsgivare.

– Vårt förslag är att riksdagen genom ett tillkännagivande uppdrar åt regeringen att införa ett tillfälligt särskilt undantag i lagstiftningen så att personer som blivit sjuka i covid-19 får sin arbetsförmåga prövad mot ordinarie arbetsgivare i stället för hela arbetsmarknaden vid dag 180. Det är särskilt viktigt eftersom de här personerna inte kunnat få ordentliga rehabiliteringsinsatser, säger Hans Eklind till Arbetsvärlden.

Även Hans Eklind är optimistisk om att en lösning på utförsäkringarna kommer.

– Jag upplever att det finns en politisk enighet om att det här är ett problem som måste lösas, säger han.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Katarina Bergström 21 nov 2020:

    Fruktansvärd månniskisyn att göra skillnad på diagnos och diagnos och göra undantag för en grupp som drabbats av att man blir långtidssjuk för att det är covid-19 relaterat. Ni borde ju få upp ögonen nu att sjukförsäkringen är så omänsklig som den kan bli,ohuman och rättsosäker. Sjuka får slåss för sin rätt till ersättning i domstolar. FK ignorerar läkarutkåtanden och utredningar och tolkar precis som dom vill. Att utförsäkra fast man har ett fast jobb för att orsaken är att rehabiliteringen tar längre tid än 180 dagar. Dom blir uppmanade åart säga upp sig och söka lättare jobb. Helt sjukt, tänk efter!!!!!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar