TTIP och arbetsmarknaden Foto: Kaminara-Pipitsouli Chara
EU:s och USA:s chefsförhandlare vid den andra förhandlingsrundan. Nyss avslutades den elfte.

Tema TTIP och arbetsmarknaden

Det omfattande handels- och investeringsavtal som EU och USA är i full gång att förhandla fram väcker mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det svårt att få grepp om. Vi ger en bakgrund och belyser avtalet från olika håll.
10 dec 2015

I början av 2013 började EU och USA förhandla om ett nytt handels- och investeringsavtal: Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Under förhandlingarnas gång har avtalet skapat fler och fler rubriker. Förespråkarna säger att det kommer att ge en jätteskjuts till sysselsättning och tillväxt, medan kritikerna kallar det odemokratiskt och bara förmånligt för storföretagen. Vad innebär ett handels- och investeringsavtal och varför möter just TTIP så mycket kritik? Hur fungerar den kontroversiella skiljedomsmekanismen Investor-State Dispute Settlement, ISDS? Hur kommer TTIP att påverka arbetsrätten och kommer det att skapa fler jobb?

När nu halvtid för avtalsförhandlingarna har passerat presenterar EU-kommissionen fler och fler textförslag, och avtalets innehåll blir allt tydligare. Men kritikerna är långt ifrån nöjda.

10 dec 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan