TCO och Saco: EU bör ha en ombudsman för social dialog Statsminister Magdalena Andersson (S) och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller en gemensam pressträff. Foto: Fredrik Sandberg / TT

TCO och Saco: EU bör ha en ombudsman för social dialog

Sverige borde under sitt ordförandeskap i EU 2023 verka för att stärka den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA borde återstartas. Och kompetensförsörjning och jämställdhet prioriteras. Det skriver facken i sina programförklaringar.
Gert Lundstedt
1 jun 2022 | 14:17
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Första halvåret 2023 leder Sverige EU och förberedelserna är igång, den 1 juni informerade Sveriges EU-minister Hans Dahlgren riksdagen om regeringens förberedelser.

– EU står inför stora utmaningar med krig i ett europeiskt grannland, utbredd organiserad brottslighet, en skriande klimatkris, utbredd arbetslöshet och medlemsländer som slirar med unionens grundläggande värderingar. Det är några frågor som det svenska ordförandeskapet behöver hantera, sade Hans Dahlgren.

TCO har tillsammans med Saco precis presenterat ett gemensamt förslag på fem frågor regeringen bör lyfta inför och under ordförandeskapet, med fokus på kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan.

Överst på listan finns förslag på hur TCO och Saco vill att regeringen ska, tillsammans med arbetsmarknadens parter, arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Oscar Wåglund Söderström, TCO.

Det finns väldigt många hemmafruar runt om i Europa som vi tycker behöver komma ut på arbetsmarknaden.

Vidare handlar förslagen om:

*fri rörlighet och schyssta villkor på den inre marknaden,

*ökad jämställdhet för konkurrenskraftiga samhällen,
*frihandel för hållbar utveckling,

*att slå vakt om demokratin och EU:s grundvärden.

Kompetensbrist en europeisk fråga

Vad gäller kompetensförsörjning framhåller TCO och Saco att EU, för att klara den gröna och digitala omställningen, måste ta ett kliv framåt och rusta upp sina arbetsmarknader. Att konkurrenskraftiga ekonomier byggs med kompetens och kvalitet inte låga löner och dåliga villkor; och att Sverige i det här arbetet kan bidra med sina erfarenheter av välfungerande omställningssystem.

− Arbetskraftsbristen och bristen på kompetens är den största utmaningen inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är för litet fokus på de frågorna, säger Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef och chef Europa och juridik på TCO.

− Mycket av arbetet måste göras i medlemsländerna. Men vi kan lyfta frågan och visa att det är en gemensam europeisk fråga.

Ny indikator i planeringsterminen

I dokumentet understryks att nyckelverktyg i omställningsarbetet är starka parter liksom en fungerande social dialog. Här kan, som TCO och Saco framhåller, kommissionens handlingsplan om den sociala dialogen som lanseras i höst bli en viktig pusselbit för att stärka parterna och skydda välfungerande arbetsmarknadsmodeller i EU-länderna.

− Ska man klara kompetensförsörjningsfrågorna så måste fack och arbetsgivare prata med varandra. Då måste den sociala dialogen och partssamverkan funka, säger Oscar Wåglund Söderström.

Konkreta krav som framförs är att varje generaldirektorat ska ha kontaktpersoner med ansvar för social dialog, att det införs en ombudsman för social dialog, och att förutsättningarna för arbetsmarknadsrelationerna i medlemsländerna blir en ny indikator i planeringsterminen.

Ökad jämställdhet är en fråga som TCO och Saco särskilt lyfter fram.

− Det finns väldigt många hemmafruar runt om i Europa som vi tycker behöver komma ut på arbetsmarknaden. Det är en ekonomisk fråga. Medlemsländerna behöver göra stora reformer.

Gå vidare mot Polen och Ungern

I de fyra ytterligare punkterna i TCO-Saco:s förslag uppmanas regeringen att under ordförandeskapet lyfta alltifrån vikten av konkurrens på rättvisa villkor, till att återstarta förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA. Liksom att slå vakt om demokratin genom påtryckningar på medlemsländer som inte respekterar rättsstatsprinciperna. Bland annat nämns att det påbörjade artikel 7-förfarandet mot Polen och Ungern bör drivas vidare, det vill säga försöken att begränsa ländernas inflytande i EU:s beslutsprocesser på grund av ländernas bristande rättssäkerhet, liksom att subventioner till medlemsländer som inte respekterar rättsstatens principer stryps.

LO har tagit fram ett eget dokument som i princip är samstämmigt med TCO-Saco:s prioriteringar.

Gert Lundstedt
1 jun 2022 | 14:17

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev