Stress på jobbet ökar risken för självmord Det finns samband mellan sådant som arbetsbelastning och självmord. Män löper högre risk för självmordsbeteende. Foto: Martina Holmberg/TT

Stress på jobbet ökar risken för självmord

Stressiga jobb där man har liten kontroll över arbetet ökar risken för självmord. Jobbstressen väntas skörda fler dödsoffer i framtiden, enligt en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

De senaste två åren har närmare 50 människor mist livet i en dödsolycka på en arbetsplats i Sverige. Den dystra statistiken brukar landa på 30-50 dödsfall varje år. Något som väcker viss uppmärksamhet.

En ny sammanställning från Arbetsmiljöverket visar att utöver dödsolyckor, finns flera i sjukdomar som går att relatera till arbete och leder till en för tidig död. Det handlar om cirka 3 000 människor varje år.

– I skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Myndigheten har gett Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, i uppdrag att sammanställa kunskapsläget om riskfaktorer i arbetsmiljön som leder till sjukdomar och för tidig död varje år.

Höga krav ökar risken för självmord

Och ny forskning visar på ett samband mellan arbetsbelastning och självmord. Det är jobbstress i form av höga krav och liten egenkontroll över arbetet som ökar risken.

Samband finns också mellan kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och självmord. Män har en högre risk än kvinnor för självmordsbeteende.

– Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm i en kommentar.

Stress vanligare i kvinnodominerade yrken

Den upplevda stressen har ökat för olika yrkesgrupper i Sverige sedan 1980-talet. Allra mest har den ökat för anställda inom kvinnodominerade branscher som handel, hotell och restaurang, vård, omsorg och utbildning.

Kvinnor utsätts mer för negativ stress än män, konstateras också.

– Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av tidigare arbetsmiljöer, till exempel var det vanligt med asbest tidigare. Dödsfall orsakade av asbest minskar framför allt bland yngre personer medan arbetsrelaterad stress förväntas skörda fler liv i framtiden, säger Bengt Järvholm.

Småföretag mest drabbade av olyckor

Människor som jobbar i företag med färre än hundra anställda drabbas oftare av dödsolyckor. Även när det kommer till sjukdomar som kan relateras till jobbet och orsakar dödsfall är små den som jobbar på ett mindre företag mer utsatt.

– Arbetsmiljöer som innebär risker, som exempelvis exponering för kemiska ämnen, tenderar att flyttas till små företag. De metoder man använder för att uppskatta och förebygga risker i stora organisationer kan ofta inte överföras direkt till små företags förhållanden. Småföretagens arbetsmiljöarbete behöver uppmärksammas mer, säger Bengt Järvholm.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar