Stor granskning av bemanningsbranschens arbetsmiljöarbete

Arbetsskador Arbetsmiljöverket kommer under hösten att särskilt granska arbetsmiljön i bemanningsbranschen. Bland annat kommer arbetsskador orsakade av stress och bildskärmsarbete lyftas.
6 sep 2016 | 12:04
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi kommer att titta på risken för arbetsskador och på hur det förebyggande arbetet ser ut. Till exempel hur avtalen och dokumentationen ser ut för vilka områden som bemanningsföretagen ansvarar för och vilka områden som kunden svarar för, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen.

Stress ett växande problem

Granskningen ska ske brett, allt från bemanningsföretag verksamma inom industrin till de som hyr ut personal till kontor kommer att inspekteras. Särskilt fokus är förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsskador. På tjänstemannasidan kan det röra sig om belastningsskador till följd av till exempel bildskärmsarbete och stressrelaterade skador.

– Just problem orsakade av stress tror jag är ett område som kommer att växa. Vi ser inte så många inrapporterade fall i dag, men de väntas öka.

En bransch där risken kan antas vara stor är call centers, där andelen bemanningsanställda också är stor.

Fler kunder ska granskas

Arbetsmiljöverkets senaste tillsynsinsats av bemanningsbranschen utfördes under 2011 och 2012. Då tittade man främst på arbetsmiljön i industrin. Denna gång ska arbetet ha ett genus- och mångfaldsfokus vilket gör att fler branscher kommer att omfattas. Verket kommer också att titta på en större andel kunder än förra gången, i stället för att främst rikta in sig på uthyrarna.

– Vi ska helt enkelt bli bättre på att hitta riskerna för arbetsskador. Det är ju hos kunderna skadorna faktiskt händer, säger Heli Aarnipuro.

6 sep 2016 | 12:04

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev