Statsbidrag ska ge fler lågstadielärare Foto: Jessica Gow / TT
En lågstadielärare i Stockholm.

Statsbidrag ska ge fler lågstadielärare

Lärarbrist Regeringen vill öka antalet lärare och minska klasstorleken i grundskolans tidiga år. Två miljarder kronor årligen ska avsättas, med start redan i höst. Men för att få del av pengarna krävs rekryteringsplaner.
Lennart Frykskog
31 mar 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Satsningen är en del av regeringens lågstadielöfte om tidiga insatser riktade till elever med behov av ett extra stöd. Med start i höst ska kommuner och fristående skolor börja ta del av statsbidraget för att anställa fler lärare, speciallärare och specialpedagoger. Det nya statsbidraget ska sedan fortsätta att utgå med två miljarder om året.
Det råder politisk enighet i riksdagen om att öka lärartätheten för de yngre eleverna. En motsvarande satsning på fanns i Alliansens budget som röstades igenom i riksdagen i december 2014.

Ett villkor för statsbidraget är att skolans huvudmän – kommunerna och de fristående skolorna – kan visa upp en strategi för hur de ska möta skolans rekryteringsbehov. Det är just denna koppling som, enligt Sandra Ahlstrand, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, är det verkligt nya i satsningen.

”Det som saknas i specifikationen är lönen, som är det absolut viktigaste rekryteringsverktyget.”

Maria Rönn, Lärarförbundets vice ordförande.

Maria Rönn, Lärarförbundets vice ordförande.

Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet säger att satsningen är mycket bra och välkommen. Lärarförbundet har länge förespråkat rekryteringsplaner, som tas fram i dialog med fackliga organisationer, för att hantera skolans utmaningar och den lärarbrist som hotar att växa de kommande åren.
– Det är viktigt med satsningen för att komma till rätta med svårigheterna som många elever i tidig ålder har. Ju tidigare hjälpen sätts in desto mindre blir behoven av extra stöd längre fram.
– Det som saknas i specifikationen är lönen, som är det absolut viktigaste rekryteringsverktyget. Det måste kommunerna använda sig av för att behålla lärare och för att rekrytera behöriga lärare.

”Det blir en kamp och en dragkamp om att hitta rätt personer.”

Kommunerna ligger olika långt framme när det gäller rekryteringsstrategier, enligt Maria Rönn. En del är långt framme, för andra återstår arbetet att göra.

Per-Arne Andersson, SKL. Foto: Thomas Carlgren

Per-Arne Andersson, SKL. Foto: Thomas Carlgren

Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, ser att en lärarbrist hotar på sikt, om inte en rad insatser görs.
– Det problematiska är att det saknas välutbildade lärare, speciallärare och specialpedagoger. Det blir en kamp och en dragkamp om att hitta rätt personer.
– Men om det här statsbidraget ska fungera redan till i höst måste skolor och huvudmän få tydligare riktlinjer om hur mycket mer pengar man har att röra sig med och vilka kriterier som en rekryteringsstrategi ska uppfylla. Redan i april måste förvaltningscheferna börja söka efter nya lärare.

Niklas Daoson, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersund, är positiv till helheten i förslagen.
– Vi välkomnar alla förstärkningar. Skolan har behov av stora resurser.
Klarar ni rekryteringen av lärare till de lägre stadierna på kort sikt?
– Ja, det ska vi göra, vi har det bra bemannat i dag. Men det blir en utmaning för oss som för alla andra framöver. Vi ser att det blir problem med matte- och NO-lärare. Det krävs åtgärder även på nationell nivå för att tillräckligt många ska kunna och vilja utbilda sig till lärare.

Skolborgarrådet i Stockholm, Olle Burell, S, säger att man kommer att klara kraven på statsbidrag redan i höst:
– Vi har en strategi på plats.

Fler utbildningsplatser till lärarprogrammet

Regeringen tänker möta lärarbristen med fler platser på lärarutbildningarna. Fullt utbyggd ska satsningen 2019 omfatta 6 000 utbildningsplatser och kosta cirka 450 miljoner kronor årligen. Även den här satsningen presenterades i helgen.
– Det behövs verkligen fler utbildningsplatser, säger Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet.
– Men det är viktigt att det går i takt med att yrkets och utbildningens attraktivitet ökar. Annars gapar fler stolar tomma på utbildningarna framöver. Särskilt viktigt är det när det gäller speciallärare och specialpedagoger, av vilka varannan går i pension de kommande tio åren.
Enligt beräkningar av SCB, som bearbetats av Lärarförbundet, kommer det att saknas över 65 000 lärare med pedagogisk examen om tio år. Redan inom fem år saknas 55 000. Beräkningarna grundas på att utbildningssystemet ser ut som i dag och att individer väljer och slutför sina utbildningar på samma sätt som i dag.

+ Expandera

Relaterad läsning

Så ska bidraget fungera

Statsbidraget ska betalas ut av Skolverket för att

• Minska klass- eller gruppstorleken.

• Utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare (i förhållande till antal elever).

• Utöka antalet annan personal (i förhållande till antalet elever.)

• På annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna.

 

För att få del av statsbidraget krävs en lokal rekryteringsstrategi som visar hur:

• Rekrytering av personal hanteras i förhållande till pensionsavgångar.

• Rekrytering av personal hanteras i förhållande till mottagande av nyanlända barn.

• Tillgången till legitimerade och behöriga lärare säkras.

• Huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna.

• Ändamålen för bidraget (se ovan) ska uppnås.

 

Källa: Regeringens PM.

+ Expandera
Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

31 mar 2015
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Mia bark 1 apr 2015:

    Hej! Det är väldigt bra att höja lärarlöner men problemmet med lärarbrist kvarstår. Jag tycker att regeringen ska satsa på att även förskollärare med äldre utbildning kan få lärarlegitimation när de läser ämnen som svenska och matte på högskolan. Det finns så många duktiga förskollärare som vill jobba som lärare, har läst T.ex. Matematik för undervisning i årskurs 1-6 men får inte undervisa i skolorna då de inte har ”lärarexamen” . Fritidspedagoger får lärarbehörighet. Varförkan inte förskollärarna få det som är duktiga på språkundervisning och kan vara lärare i svenska eller svenska som andraspråk när de väl har tagit högskolepoäng på ämnet?
    Högre lön till lärare som inte finns hjälper inte. Tänk långsiktigt!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Så ska bidraget fungera

Statsbidraget ska betalas ut av Skolverket för att

• Minska klass- eller gruppstorleken.

• Utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare (i förhållande till antal elever).

• Utöka antalet annan personal (i förhållande till antalet elever.)

• På annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna.

 

För att få del av statsbidraget krävs en lokal rekryteringsstrategi som visar hur:

• Rekrytering av personal hanteras i förhållande till pensionsavgångar.

• Rekrytering av personal hanteras i förhållande till mottagande av nyanlända barn.

• Tillgången till legitimerade och behöriga lärare säkras.

• Huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna.

• Ändamålen för bidraget (se ovan) ska uppnås.

 

Källa: Regeringens PM.

+ Expandera
Hämtar fler artiklar