Snabbspåren ska utredas Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Snabbspåren ska utredas

Etablering Arbetsförmedlingen ska nu utreda varför snabbspåren inte fungerat som väntat. Att de lyckas är viktigt för nyanlända – men också för parternas förtroende, säger fackförbundet Vision.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Även om man måste ha förståelse för att man stöter på hinder i en helt ny process, så är det viktigt att man ser över en verksamhet som inte kommit igång på det sätt som alla hoppats på, säger Veronica Magnusson, ordförande Vision, ett av de fackförbund som varit aktiva i arbetet med att ta fram snabbspår inom bristyrken.

Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Arbetsförmedlingen har i dag tisdag tillsatt en utredning av de så kallade snabbspåren, program för nyanlända med erfarenhet eller utbildning i ett bristyrke där du erbjuds praktik, språkträning och utbildning. SvD näringsliv har under den senaste veckan granskat snabbspåren, och lyft att endast 4 procent av de 58 000 nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsreform ingår i snabbspår.

Arbetsförmedlingens utredning ska genomlysa alla 14 nuvarande snabbspår, analysera status, brister och hur dessa ska hanteras i en dialog med arbetsmarknadens parter.

Inställt socionomsnabbspår – trots akut läge i socialtjänsten

Socionomer är en av de yrkesgrupper som i dag ska omfattas av snabbspår, men trots att det lanserades i juni har ännu ingenting hänt. En utbildning skulle ha startat vid Stockholms Universitet till höstterminen men på grund av för få kursdeltagare har kurstarten skjutits till hösten 2017. Fackförbundet Vision presenterade i går en rapport om det akuta läget inom socialtjänsten. Inom den sociala barn- och ungdomsvården uppger nästan samtliga personalchefer att de har svårt att klara personalförsörjningen.

– Det viktiga är nu att utredningen identifierar flaskhalsar, hinder som gör att det här inte fungerar så smidigt som det borde. Det här är någonting som många aktörer, både fackförbund och arbetsgivare, jobbat väldigt mycket med. Att det kommer igång är såklart främst viktigt för de personer och de arbetsplatser som snabbspåren berör, men också för parternas förtroende, säger Veronica Magnusson, Vision.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar