Migrationsverket återinför certifiering för företag Migrationsverket återinför möjligheten för företag att certifiera sig. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Migrationsverket återinför certifiering för företag

Arbetskraftsinvandring Även små och nystartade företag kan nu ansöka om att bli certifierade hos Migrationsverket och därmed hamna i ett snabbspår för att få tillgång till arbetskraft utanför EU.
2 maj 2017 | 16:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Från och med i dag, alltså den andra maj, kan företag åter igen ansöka om att bli certifierade hos Migrationsverket.

Certifieringen innebär att företaget hamnar i ett snabbspår för att ansökan om arbetstillstånd och förlängning av arbetstillstånd ska skyndas på. Målet är ambitiöst: endast 10 arbetsdagar ska det ta till beslut i ett nytt ansökningsärende för ett certifierat företag och 20 arbetsdagar för förlängning av arbetstillstånd.

Möjligheten att bli certifierad togs bort i december 2014 men ett antal företag, som ansökt om certifiering, har sedan dess legat kvar i snabbspåret. I dagsläget ligger siffran på 27 företag, enligt Migrationsverkets presstjänst. Däribland förmedlingsbolag som sålt rekryteringstjänster till andra företag.

Det är en jättestor förändring. Vi har hört att den har efterfrågats.

Men certifieringen i dess tidigare skepnad var otillgänglig för många företag, eftersom ett krav för att bli certifierad var att bolaget skulle skicka in minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år från tredje land. Alltså ett krav som stora och internationella företag hade möjlighet att uppfylla.

I samband med att certifieringen nu återinförs blir den också tillgänglig för fler. Kravet att ha behov av minst 25 anställda per år har slopats.

Fakta: Certifieringen

  • För att bli en certifierad arbetsgivare ska kraven för arbetstillstånd vara uppfyllda. Företaget ska dessutom vara registrerat som arbetsgivare
  • Ha ekonomi för att anställa
  • Ha ett återkommande behov under det kommande året att rekrytera arbetstagare från ett land utanför EU
  • Ta på sig ansvaret att lämna in webbansökningar som är kompletta
  • Ha uppfyllt kraven för uppehållstillstånd och arbetstillstånd om arbetsgivaren tidigare har rekryterat arbetskraft från ett land utanför EU.

Kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. Ansökningar där yttrande från facklig organisation saknas eller där den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas tas beslut inom 60 arbetsdagar från det att den webbansökan kommit in.

Källa: Migrationsverket

+ Expandera

– Nu tittar man på om det finns något återkommande behov över året och i och med det har man öppnat upp för små och nystartade företag, säger Alexandra Elias, presskommunikatör på Migrationsverket.

– Det är en jättestor förändring. Vi har hört att den har efterfrågats och det är därför vi har gjort den här förändringen.

Behövs specialister

Och företagens behov av specialistkompetens utifrån är stora. Under 2016 beviljades 3737 arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU inom yrkesgrupperna IT-arkitekt, systemutvecklare och testledare. 790 arbetstillstånd beviljades för civilingenjörsyrken.

Efterfrågan ser ut att finnas kvar även i år: under januari–mars har 1024 arbetstillstånd för IT-specialister och 307 för civilingenjörsyrken beviljats, liksom 102 för ingenjörer och tekniker.

 

I Migrationsverkets prognos från slutet av april förväntar man sig ett fortsatt söktryck på omkring 30 000 nya ansökningar om arbetstillstånd de kommande åren fram till och med år 2021. Därtill kan läggas omkring 20 000 ansökningar om förlängningar av arbetstillstånd per år.

Men frågan är hur realistisk målsättningen är att fatta beslut inom 10 arbetsdagar för nya ärenden. Migrationsverket har de senaste åren varit under hård press och halkat efter sina målsättningar, vilket lett till handläggningstider långt bortom det optimala.

Under 2016 har genomsnittstiden till beslut legat på mellan 10–13 månader.

– Under 2016 har genomsnittstiden till beslut legat på mellan 10–13 månader. Det beror på beskaffenheten av ärendet. Men för ett certifierat bolag med ett komplett ärende som är ganska enkelt tar det 3–4 månader, säger Alexandra Elias.

Kan ni verkligen leva upp till målen att det ska ta 10 arbetsdagar för certifierade bolag?

– Det är vår målsättning. Vi vidtar flera åtgärder, bland annat tittar vi på sätt att ta oss an ärenden när de kommer in och inte bara plocka upp de äldsta.

Vad mer gör ni för att korta ner handläggningstiderna?

– Vi anställer fler handläggare och det tillkommer ytterligare enheter som ska börja jobba med tillståndsärenden.

Hur ser er prognos ut för ansökningarna med den nya certifieringen?

– Vi hoppas att det blir en stor efterfrågan och att många vill certifiera sig. Sedan är det också så att vi kommer skapa en referensgrupp med företagare som vill ingå där vi kan föra en dialog och utbyta erfarenheter, och på så sätt få en snabbare dialog med näringslivet så vi vet hur vi kan bli bättre.

En gång per kvartal ska det vara möjligt för företag att ansöka om certifiering hos Migrationsverket. Med tanke på det stora antalet ansökningar om arbetstillstånd som varje år inkommer till myndigheten kommer möjligheten förmodligen locka många företag som behöver kompetens utifrån.

Vi får in runt 50 000 arbetstillståndsansökningar per år.

– Vi får in runt 50 000 arbetstillståndsansökningar per år så det finns en stor efterfrågan. Under 2016 fattade vi totalt 12 526 bifallsbeslut och då får man komma ihåg att vi halkade efter mycket under de svåra åren som varit. Det är ingen ursäkt men det gör att vi tar ett krafttag just nu och ser till att vi fattar beslut, säger Alexandra Elias.

– Att det bara har varit 12 526 bifall innebär inte att de andra har fått avslag, det är bara det att vi inte hunnit ta beslut.

2 maj 2017 | 16:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev