Shekarabi (S): ”Säpos förslag kan stänga ute 100 000 från jobb” Ardalan Shekarabi (S) kritiserar Säpos förslag om skärpt säkerhetskontroll. Foto: Claudio Bresciani / TT

Shekarabi (S): ”Säpos förslag kan stänga ute 100 000 från jobb”

Säpo vill skärpa säkerhetsprövningen av personer med kopplingar till vissa länder. Det kan leda till att 100 000 personer stängs ute från jobb, varnar Ardalan Shekarabi, S-riksdagsledamot och tidigare minister.
Mats Wingborg
28 feb 2023
+1
2
+1
2
+1
0
+1
1
+1
1
+1
2

– Säpos förslag om skärpt säkerhetsprövning riskerar att leda till att personer med rötter i Iran inte kommer att kunna godkännas vid säkerhetsprövningar tjänster i både den offentliga och privata sektorn, säger Ardalan Shekarabi, S-riksdagsledamot och tidigare minister.

Idag sker en säkerhetsprövning av personer som i sin tjänst får tillgång till säkerhetsklassificerade uppgifter. Det är reglerna för denna prövning som Säpo nu vill skärpa. Säpo vill ha en hårdare prövning av personer med kopplingar till ”länder som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige”. Säpo menar att det finns många länder som tvingar medborgare, även om de lever i ett annat land, att samarbeta med landets säkerhets- och underrättelsetjänster. Säpo konstaterar också att det ofta är svårt att göra bakgrundkontroller av personer med utländsk bakgrund.

Iran är ett av de länder som inte godkänner att människor avsäger sig ett iranskt medborgarskap

Ardalan Shekarabi (S)

Kritiken mot det nya förslaget kommer från flera håll, men fränast är Ardalan Shekarabi. Även han förespråkar en skärpt bedömning, men menar att förslaget från Säpo skulle få enormt negativa konsekvenser för de över 100 000 personer som lever i Sverige och har rötter i Iran. 

Fakta om Säpos förslag

Följande regeländringar föreslås av Säpo:

  1. Uppgifter om utländskt medborgarskap och anknytning till utlandet ska alltid finnas med i den grundutredning som ingår i säkerhetsprövningen.
  2. Det är den enskilda som prövas som ansvarar för att lämna alla uppgifter som kan ha betydelse för prövningen.
  3. Uppgifterna i utredningen måste bedömas som tillförlitliga oavsett om de härstammar från Sverige eller utlandet.
  4. Avsaknad av tillförlitliga uppgifter eller andra brister i utredningen utgör hinder mot en godkänd säkerhetsprövning.
  5. När den som prövas har utländskt medborgarskap eller annan anknytning till utlandet, ska vid bedömningen särskild vikt läggas vid det säkerhetshot mot Sverige som landet i fråga utgör.

Källa: Säpos hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (2022-06-01).  

+ Expandera

– Iran är ett av de länder som inte godkänner att människor avsäger sig ett iranskt medborgarskap. Även om en person blir medborgare i ett nytt land kvarstår det iranska medborgarskapet. Förslaget skulle slå med kirurgisk precision slå mot en grupp som är mycket välintegrerad i det svenska samhället. Det skulle riskera att utestängas från 1000-tals tjänster.

TCO: ”Förslaget öppnar för godtycke”

Ardalan Shekarabi menar dessutom att Säpos förslag skulle slå mot fler grupper.

– Säpo föreslår även att personer med ”anknytning” till ett främmande land ska utgöra en grund för säkerhetsbedömningen. Ett väldigt luddigt uttryck.

Förslaget från Säpo har varit ute på remiss och flera remissinstanser riktar liknande kritik mot förslaget. Däribland anser TCO att förslaget öppnar för ”godtycke” och att ärendet därför ”måste beredas ytterligare”. Även många av de remissinstanser som över lag är positiva till förslaget vill ändå ofta se vissa justeringar för att hindra att personer med påtvingade dubbla medborgarskap inte drabbas. 

Ardalan Shekarabi har i flera forum riktat kritik mot förslaget, bland annat på sin egen facebooksida. Där har också justitieminister Gunnar Strömmer svarat. Han konstaterar att ärendet ligger på regeringens bord men att regeringen ännu inte fattat något beslut och att ”frågan fortfarande bereds”. Regeringen har inte lämnat något besked om när beslut ska fattas. 

Mats Wingborg
28 feb 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar