Riskabelt att träna inomhus under pandemin Gruppträningarna fortsätter på en rad gym trots pandemin. Foto: Anders Wiklund / TT.

Riskabelt att träna inomhus under pandemin

Covid-19 Under normala omständigheter är ett gymbesök klassisk friskvård. Men hur säkert är det att träna nu när smittspridningen är utbredd? Och borde man gå på gruppträningspass när forskning visar att tung andhämtning ökar spridningen av viruspartiklar?
26 nov 2020 | 09:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sedan den 19 november gäller skärpta coronaråd i hela landet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna privatpersoner avstår från att vistas inomhus och exemplifierar med gym som en miljö att undvika om det inte är nödvändigt.

”Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd.”, skriver myndigheten i råden som numera gäller i majoriteten av landets regioner.

Samtidigt har gymkedjorna valt att hålla öppet, om än med anpassningar i verksamheten, utifrån Folkhälsomyndighetens information till träningsanläggningar. Flera gym har utökat sina utomhus- och onlineträningar, förbättrat möjligheterna att hålla avstånd genom att ta bort redskap och uppmanar sina kunder att byta om hemma. Det erbjuds även handsprit och städas oftare, enligt gymkedjorna.

Så gör gymkedjorna

Actic: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men med färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma.

Fitness 24/7: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men med färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma.

Friskis & Svettis: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men med färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma. Regionala skärpningar förekommer, exempelvis har man sedan den 19 november ställt in all gruppträning i region Gävleborg.

Nordic Wellness: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men flyttar ut alla pass som går att hålla utomhus. För inomhusträningen har man färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma.

Sats: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men med färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma.

World class: Håller öppet. Fortsätter med gruppträning, men med färre deltagare än vanligtvis och uppmaningar om att hålla avstånd respektive byta om hemma.

Källa: Respektive gymföretags hemsida.

+ Expandera

Gymmen fortsätter med gruppträning

Men räcker det för att undvika smittspridning?

Och hur väl rimmar den skärpta rekommendationen om att avstå från att vistas i inomhusmiljöer med att delta i ett aerobicspass ihop med en grupp andra vuxna personer?

Folkhälsomyndigheten avråder i nuläget alla förutom de med medicinska skäl från att träna i inomhusmiljöer där människor samlas. Men myndigheten planerar inte att föreslå någon stängning av exempelvis träningsanläggningar, meddelar pressekreteraren Sara Rörbecker:

”De som driver gymmen fattar själva beslut om sin verksamhet och är ansvariga för att bedriva den på ett så säkert sätt som möjligt, antingen man vill fortsätta ha öppet eller inte.”

Hur bedömer ni risken för smittspridningen i samband med träning i inomhusmiljöer?

”Det går inte att svara enkelt på, det beror helt på omständigheter som hur lokalerna ser ut, hur stort avståndet är mellan deltagarna, hur väl ventilerade lokalerna är, hur rutinerna för städning ser ut och följs, med mera. Generellt är miljöer inomhus där människor träffas riskmiljöer.”

Folkhälsomyndigheten: ”Riskmiljöer”

Ny forskning tyder på att smittan både kan vara så kallad droppsmitta och luftburen, vilket har betydelse för smittspridningen inomhus. Bland annat har Malin Alsved, forskare inom aerosolteknologi vid Lunds universitet, pekat på att senare forskning tyder på att smittan även kan vara luftburen – då vi avger aerosoler som kan innehålla viruset när vi pratar.

Staffan Normark, är professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd samt ordförande för Kungliga vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19. Gruppen publicerade nyligen en rapport med en färsk forskningsöversikt där man underströk behovet av munskydd och ventilation för att minska smittspridning i inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken.

– Om du är inomhus i en lokal där en smittbärare vistas är det självklart att viruset kommer finnas där. Det som avgör om smittspridning sker är hur länge du vistas där, hur mycket viruspartiklar personen utsöndrar och avståndet till personen. För de här partiklarna kommer ut i rummet och stannar i luften innan de faller till marken.

Hård träning ökar risken

Staffan Normark understryker att den fysiska ansträngningen i sig ökar utsöndringen av viruspartiklar – men även risken för mottagaren.

– Ju närmare du står en smittad person, desto större är koncentrationen av de här dropparna. Då hänger allt på hur många andetag du tar i den miljön. Flåsar du själv och har hög andhämtning så drar du in mer, säger han och konstaterar:

– All form av fysisk aktivitet, där man springer och hoppar, innebär en kinkig sits om man är i samma luftmiljö. Den enda gången man kan vara säker är om ingen är smittad därinne. Vilket är svårt att slå fast utan tester. Däremot är det logiskt att man är restriktiv med att vara inomhus, när man har mer smitta i samhället för att vi vet att riskerna är större i inomhusmiljöer.

Magnus Svartengren är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset. Hans forskning behandlar bland annat spridning och effekter av aerosolpartiklar.

Han skulle själv inte träna i inomhusmiljöer under rådande pandemi:

– Det är inte helt utan risk att träna inomhus även om man håller avstånd, men hur stor risken är vågar jag inte kvantifiera, säger han.

Är det dålig luftomsättning i lokalen är det risk att viruset hänger kvar.

När vi andas ut så utsöndrar vi små droppar som, vid covid-19-smitta, innehåller SARS-CoV-2.

– Om du är smittsam och blir ansträngd, då kommer det ut virus. Risken för smittspridning ökar avsevärt vid kontakt. Men vilket avstånd man måste hålla för att inte ha någon risk går inte riktigt att säga. Kommer man upp i andningsfrekevens så att man blir andfådd, då bör man hålla avstånd på 1,5 – 2 meter. Men är det dålig luftomsättning i lokalen är det risk att viruset hänger kvar.

Ökad virusspridning vid ansträngning

Svartengren lyfter fram en studie av forskare från Lunds universitet där man kunnat konstatera att sång och högt tal innebär att man utsöndrar betydligt fler partiklar, än om man är tyst eller talar i normal samtalston.

– Vid tung träning som innebär att man pustar och frustar så ökar utsöndringen av partiklar. Träning som inte innebär maxansträngning borde därför fungera bättre, exempelvis styrketräning där man håller avstånd och inte höjer pulsen kraftigt, säger Magnus Svartengren.

Problemet är att det är svårt att designa en praktiskt genomförbar och etiskt godtagbar studie som undersöker risken att smittas av de utsöndrade partiklarna. Det saknas därför vetenskapliga data för att uppskatta hur pass förhöjd risken är vid exempelvis inomhusträning. Det finns däremot studier, så som en ännu ogranskad norsk undersökning av gymbesökare, där gruppen gymbesökare smittats lika litet som kontrollgruppen. Deltagarna instruerades då att hålla avstånd till andra gymbesökare och god hygien. En begränsning i den studien är dock att antalet smittbärare sannolikt var mycket låg och då är risken för smitta nära noll oavsett vad man gör, noterar Svartengren:

– Problemet som jag ser det är att om ingen bär virus så kan de ju inte smitta! Gym eller inte.

Han menar därför att det i nuläget inte går att säga att det är säkert att träna inomhus. Däremot vet man från de studier som gjorts en del om spridningen av viruspartiklarna: Med god ventilation kan man minska koncentrationen av partiklar. Och utsöndringen av partiklar minskas om man avstår från att prata eller skrika högt. Med social distansering och god handhygien minskar man sedan riskerna att smittas.

Nyhetsbrev

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev