Regeringen vill se över Lex Laval

Utstationering En utredning ska särskilt titta på hur kollektivavtal kan stärkas för utstationerade arbetstagare i Sverige. Den ska även se över entreprenörsansvar.
27 nov 2014 | 15:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad. Då krävs bland annat ändringar i Lex Laval men också förändringar i EU-direktivet, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Utstationeringsdirektivet rör utländska arbetstagare som vanligtvis arbetar för arbetsgivaren i ursprungslandet, men som tillfälligt arbetar i Sverige.  I maj i år kom ett nytt EU-direktiv kallat tillämpningsdirektivet. Det syftade till förbättra tillämpningen av utstationeringsdirektivet i EU:s medlemsstater.

Utredningen om nya utstationeringsregler tillsattes i juni, med uppgift att se hur tillämpningsdirektivet ska införlivas i svensk rätt. Utredningen har nu fått tilläggsdirektiv om att särskilt titta på förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsansvar och entreprenörsansvar.

Samtidigt får Utstationeringskommittén ett utvidgat uppdrag att se över vilka lagändringar som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer, samt att utarbeta nödvändiga författningsförslag. Marie Granlund, S, har utnämnts till ny ordförande i kommittén.

27 nov 2014 | 15:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev