Rapport: ”Tidöavtalet kan leda till fler papperslösa” Papperslös flykting Foto Janerik Henriksson / SCANPIX

Rapport: ”Tidöavtalet kan leda till fler papperslösa”

Integration Tidöavtalet är slutet för integrationen i Sverige. Den drastiska slutsatsen drar tankesmedjan Arena Idés chef Lisa Pelling i en ny rapport och uppmanar facken att protestera.
Stephen Lindholm
22 mar 2023 | 06:30
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

– Jag beskriver en dyster bild av vad som händer om Tidöavtalet genomförs. Då blir alternativen för många invandrare assimilering eller deportation. De kommer aldrig att känna sig trygga innan de efter många år har klarat de högt ställda kraven för medborgarskap. Deras uppehållstillstånd och arbetstillstånd kommer fram till dess att ständigt omprövas med som högst några års intervaller.

Lisa Pelling varnar för att många asylsökande och arbetskraftsinvandrare kommer att hamna i ett slags limbo där det kommer att ta ett årtionde innan de får en chans till ett normalt och tryggt liv i Sverige.

Försenar inträde på arbetsmarknaden

Hon uppmärksammar skrivningarna i Tidöavtalet att asylsökande ska placeras i så kallade transitcenter medan deras rätt att få stanna i Sverige prövas av Migrationsverket.

Nuvarande rätt att få arbeta under asylprocessen ska begränsas vilket försvårar och försenar möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden för dem som får rätt att stanna tillfälligt.

Risken är att löner och arbetsvillkor pressas ned för alla.

Lisa Pelling är chef för den fackliga tankesmedjan Arena Idé. Foto: Josephine Tunell.

Lisa Pelling varnar för att Migrationsverkets handläggningstider kommer att förlängas kraftigt på grund av ständigt nya omprövningsärenden vid sidan av handläggning av de nya ärenden som kommer in.

– Det blir omöjligt för berörda invandrare att planera sina liv långsiktigt när det gäller utbildning och karriärval.

Vågar inte engagera sig fackligt

Hon är kritisk till att de uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljas senare kan dras in, bland annat för bristande vandel enligt Tidöavtalet.

Rapporten i korthet

•Ständig omprövning av uppehålls- och arbetstillstånd.
•Längre väntetider.
•Begränsning av rätten för asylsökande att arbeta medan deras asylärende behandlas. •Hot om att riskera deportation på grund av bristande vandel kan skrämma invandrare från att engagera sig fackligt och till exempel delta i strejker.
•Nivån på löner och villkor kan pressas nedåt för alla i Sverige om invandrare pressas att ta ett jobb med vilka villkor som helst i hopp om att få stanna i landet.
•Långa väntetider försenar och försvårar inträdet på arbetsmarknaden och leder till lägre löneutveckling för dem som är jobb.
•Svårare att få göra spårbyte från asylsökande till att som arbetskraftsinvandrare få arbetstillstånd. Många svenskar kan bli av med arbetskamrater som har fått arbete under asylsprocessen men senare får avslag på sin ansökan.

+ Expandera

– Det är oklar exakt vad som är bristande vandel. En invandrare kan aldrig vara säker på var gränsen går. Detta kan leda till att invandrare inte vågar engagera sig fackligt och till exempel delta i strejker.

Enligt Lisa Pelling drabbas alla löntagare i Sverige om det blir otryggare för invandrare på arbetsmarknaden.

– Risken är att löner och arbetsvillkor pressas ned för alla om det finns en grupp människor som känner sig tvingade att ta jobb till vilka löner och villkor som helst i hopp om att få stanna i landet.

Antalet papperslösa kan öka

Tidöavtalet syftar till att minska antalet papperslösa i Sverige. Lisa Pelling befarar att det kan bli precis tvärtom i tider när arbetsgivare skriker efter arbetskraft samtidigt som regeringen och SD vill göra det svårare för legal arbetskraftsinvandring.

– Risken är att många som kommer hit blir papperslösa och utnyttjade av oseriösa arbetsgivare.

Öka stödet för papperslösa

Lisa Pelling hoppas att hennes rapport ”Integrationens slut – en analys av Tidöavtalet” ska göra fler medvetna om vad som kommer att hända med villkoren för invandrare i Sverige.

Hon menar samtidigt att facken har ett ansvar för att skapa opinion mot den utveckling som Tidöavtalet vill genomföra. Ett bra första steg är enligt henne att facken kraftigt kritiserar anmälningsplikten för välfärdspersonal som ska slå larm om de kommer i kontakt med personer som inte har de rätta tillstånden för att vara i landet.

– De kan också öka stödet till Fackligt center för papperslösa. Det kommer att behövas allt mer i framtiden, säger hon.

Stephen Lindholm
22 mar 2023 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev