Parter efterlyser reformer för att motverka bristen på arbetskraft

Arbetskraftsbrist Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden visar att bristen på utbildad arbetskraft börjar bli stor, och den blir ännu värre nästa år. Behovet ökar därför av reformer som underlättar karriärväxling, menar flera parter på arbetsmarknaden.
8 jun 2016 | 15:49
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det finns ett mycket starkt stämningsläge på svensk arbetsmarknad. Alla branscher har en större optimism än tidigare, konstaterade Arbetsförmedlingens nya prognoschef, Håkan Gustavsson, när han i dag presenterade Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2016–2017.

Det gör att sysselsättningen i Sverige väntas öka med totalt 144 000 personer under åren 2016 och 2017, samtidigt som arbetskraften bara ökar med 104 000 personer. Jämfört med prognosen som gjordes i höstas är det fler i sysselsättning och ett mindre tillskott till arbetskraften än beräknat. Det innebär att arbetslösheten i åldern 20–64 år minskar.

Brist i både glesbygd och storstad

Men efterfrågan gäller främst utbildad arbetskraft. Bristen i offentlig sektor på yrkesgrupper som sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare är redan mycket tydlig, och enligt Arbetsförmedlingen blir den ännu mer märkbar nästa år. Allra svårast att hitta personal har glesbygdskommunerna och Jämtlands, Skåne, Dalarnas och Jönköpings län.

Inom den privata sektorn har inte bristen varit lika stor. Arbetsgivarna i Almega har varnat för att arbetskraftsbristen kommer att påverka tillväxten, och nu instämmer även Arbetsförmedlingen i den bilden. Bristen ökar nu tydligt och nästa år kommer den att hämma tillväxten när arbetsgivarna får allt svårare att hitta rätt arbetskraft. Det märks framför allt i storstadsområden, med Stockholms län i täten, samt i Östergötlands och Västmanlands län.

”Nyckeln till det är vidareutbildning. Fler måste få tryggheten och modet att säga upp sig för att ta nästa steg i karriären.”

– Det är oroväckande, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, i en kommentar till prognosen.

– Större resurser måste sättas in mot den som har jobb i dag, men som skulle kunna byta till ett bristyrke inom en snar framtid. Nyckeln till det är vidareutbildning. Fler måste få tryggheten och modet att säga upp sig för att ta nästa steg i karriären, kommenterar han vidare.

Även på arbetsgivarsidan dras liknande slutsatser. Johan Deremar, nationalekonomi på Sveriges Byggindustrier, säger till Ekot i dag att den stora bristen på specialister inom byggsektorn kommer att dämpa nyproduktionen inom byggsektorn, och att det därför viktigt att kunna byta karriär mitt i livet.

”Nödvändigt med reformer”

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg efterlyser nu flera reformer på olika politikområden, som utbildnings och i bostadspolitiken. De kommer att vara nödvändiga, säger han, för att lösa situationen på arbetsmarknaden.

– Vi har inte sett något enskilt förslag som likt ett alexanderhugg skulle kunna lösa den här frågan, utan vi tror på ett antal förslag som skulle verka för att lösa detta.

8 jun 2016 | 15:49
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev