Nya lagen: Journalister får inte längre fota skyddsobjekt Vid årsskiftet ändrades grundlagen. Nu är det inte längre tillåtet för journalister att fota så kallade skyddsobjekt om det är tydligt skyltat. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Nya lagen: Journalister får inte längre fota skyddsobjekt

Yttrandefrihet JO har under våren riktat skarp kritik mot poliser som beslagtagit journalisters kameror, när de fotat polishus. De har nämligen haft rätt att göra det. Men från årsskiftet har rättigheten försvunnit.
17 maj 2023 | 15:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1

Igår kom JO med ytterligare ett beslut med hård kritik mot poliser som hindrat journalister som filmat polishus i jobbet, ett polishus är nämligen ett så kallat skyddsobjekt.

Sådan kan ha ett beslut på att de inte får avbildas, men om man representerar medier med skydd i grundlagen har det vägt tyngre juridiskt.

Skyddsobjekt

  • Vissa byggnader, anläggningar och områden anses behöva ett särskilt skydd mot grov brottslighet.
  • Genom ett särskilt beslut kan det innebära att de inte får avbildas.
  • Vilka som blir skyddsobjekt regleras av skyddslagen.
  • Några exempel på skyddsobjekt är de kungliga slotten och statsministerns bostad, byggnader och områden som är till för stat, kommun eller region att styra från, polis, kriminalvård, elförsörjning, energiförsörjning och det mesta som har med försvaret att göra.
  • Om det skulle bli höjd beredskap, eller annan tid som regeringen beslutar, kan andra byggnader, anläggningar och områden få status som skyddsobjekt.
+ Expandera

Båda fallen inträffade förra året. Men vid årsskiftet genomfördes ändringar i grundlagen. Nu får inte heller grundlagsskyddade medier fota eller filma skyddsobjekt.

Tpove Carlén, jurist på Journalistförbundet.
Foto: Tor Johnsson
Tove Carlén.

– Man har ändrat grundlagen så att reglerna i skyddslagen även gäller journalister. Vi var emot det här. Vi tycker ju att anskaffarfriheten ska trumfa de här bestämmelserna. Att det ska vara ett redaktionellt beslut om man ska publicera eller inte.

Varför är det viktigt?
– Som journalist ska man ha stora möjligheter att dokumentera och anskaffa uppgifter. Det är viktigt för att kunna avslöja missförhållanden, granska och belägga uppgifter man fått som journalist. Men vi fick inte medhåll från politiskt håll, där ansåg man att andra intressen vägde tyngre.

Anskaffarfrihet

Att alla har rätt att anskaffa, inhämta, uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att göra dem offentliga eller publicera dem i ett massmedium som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Rätten finns i Tryckfrihetsförordningen, som är en av fyra grundlagar.

+ Expandera

Är det inte viktigt att skyddsobjekt inte ska avbildas?
– Jo, det finns såklart motstridiga intressen här. Men vi anser att vi har ansvarstagande medier, och att det finns en redaktionell process för att hantera den typen av information. Det är inte så att medier publicerar allt, det görs efter noggrant övervägande.

Så från och med nu får inte fotografer filma ett polishus till exempel?
– Det gäller olika regler för olika byggnader. Om en byggnad är ett skyddsobjekt ska det framgå genom till exempel tydlig skyltning, så att den som vill ta en bild vet om han eller hon får fota.

Vi publicerade en redan tagen bild på ett polishus häromdagen, bryter vi mot lagen?
– Nej, det handlar om att anskaffa bilder. I förarbetena står att de nya bestämmelserna inte ger utrymme för ingripanden mot publiceringar av avbildningar av skyddsobjekt. Det innebär att det är samma regler som gällde innan lagändringen avseende publiceringar.

Ubåtsjakt blev praxis - tills nu

2014 var det en ubåtsjakt i Stockholms skärgård. En fotograf från DN var på plats, kom in på militärt område och stoppades av militärpolis.

Fotografen hade fotat ett vattenomårde som var klassat som skyddsobjekt. Militärpolisen beslagtog minneskortet till kameran.

Det juridiska efterspelet gick hela vägen till Högsta domstol. Där kom man fram till att fotograferingsförbundet inte gällde, för att det strider mot den så kallade anskaffarfriheten i våra grundlagar.

Men från och med årsskiftet i år har grundlagen alltså ändrats här. En förutsättning är att det ska vara tydligt skyltat om fotoförbud.

+ Expandera
17 maj 2023 | 15:36

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar