Ny utredning: Det ska bli enklare för den som närmar sig pension att få sjukersättning Det ska bli lättare för äldre som närmar sig pension att på sjukersättning. Det föreslår en ny statlig utredning. Foto: Henrik Montgomery /

Ny utredning: Det ska bli enklare för den som närmar sig pension att få sjukersättning

Sjukersättningen Den som närmar sig pension och är för sjuk för att jobba ska lättare kunna få sjukersättning, skriver tidningen Arbetet som avslöjar att det är ett av förslagen i en kommande statlig utredning som ska presentera inom kort.
23 jun 2021 | 14:17
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det ska bli enklare för en 60-åring att få sjukersättning, något som är viktigt för äldre som närmar sig att gå i pension och som har blivit sjuka av sitt arbete. Det föreslår en ny statlig utredning som tidningen Arbetet skriver om och som ska presenteras senast den sista juli. I utredningen föreslås att personer som är 60 år eller äldre inte ska behöva prövas mot hela arbetsmarknaden, utan endast mot det yrkesområde man arbetar i eller nyligen har arbetat inom. Den statliga utredaren Samuel Engblom, TCO:s samhällspolitiska chef, ser bland annat över kraven som gäller för att äldre personer ska kunna beviljas sjukersättning, skriver Arbetet. Ett av förslagen som finns i utredningen skulle innebära lättnader för äldre som söker sjukersättning.

Svårt att få sjukersättning i dag

I dag bedöms äldres rätt till sjukersättning på samma sätt som för alla andra som ansöker om denna ersättning. Det innebär i praktiken att om det finns ett jobb får personen som har ansökt avslag på sin ansökan om sjukersättning. Detta även om personen behöver omskolning som sträcker sig bortom den dag personen går i pension. På grund av detta har det varit svårt att få sjukersättning.

För exempelvis LO-medlemmar har dagens bestämmelser lett till att deras medlemmar i vissa fall har tvingats att gå i pension tidigare eftersom de är utslitna, vilket har lett till att de får en lägre pension eftersom antalet år i arbete då blir färre. Här skiljer sjukersättningen ut sig på så sätt att den är pensionsgrundande.

Även i framtiden krävs nedsatt arbetsförmåga på längre sikt

Det är i dag oklart exakt hur förslaget i den statliga utredningen kommer att se ut, men en tanke är att den gräns som utredningen har satt till 60 år ska följa riktåldern i pensionssystemet. Arbetet uppger också att det har diskuterats i utredningen att äldre personers arbetsförmåga ska prövas mot de yrkesområden man har verkat inom under de senaste 15 åren. För att få sjukersättning kommer det dock också i framtiden att  krävas att ens arbetsförmågan är nedsatt på längre sikt och att alla andra möjligheter till rehabilitering är prövade.

23 jun 2021 | 14:17

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev