Ny utredning: ”Bättre arbetsmiljö för frilansar” Journalister, musiker och skådespelare tjänar på att även uppdragsgivare ska ta ett arbetsmiljöansvar. På bilden: Sopranen Sofie Asplund som spelar Arianna i Drottningholms slottsteaters uppsättning av Vivaldioperan "Il Giustino". Foto Anders Wiklund / TT / kod 10040

Ny utredning: ”Bättre arbetsmiljö för frilansar”

Arbetsmiljö Ansvaret för arbetsmiljön för frilansar och plattformsarbetare ska bli tydligare, föreslår ny utredning. Det är ett välkommet besked för journalister, musiker och skådespelare om det genomförs, menar TCO.
Mats Wingborg
29 aug 2022 | 07:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– TCO är positivt inställd till den nya arbetsmiljöutredningen. Tillsammans med medlemsförbunden som organiserar journalister, musiker och skådespelare har vi längre drivit frågan om att även uppdragsgivare ska ta ett arbetsmiljöansvar, säger TCO:s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg.

Utredningen ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” (SOU 2022:45), som överlämnades av utredaren Lenita Granlund till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson torsdagen den 25 augusti, föreslår en rad skärpningar av reglerna för arbetsmiljöarbetet. Digitala plattformar, frilansare och fler egenanställningar har gjort att det ofta är oklart om det finns en aktör som har arbetsmiljöansvaret. Utredningen förordar därför att arbetsmiljölagen ändras för att göra det tydligare vem som har arbetsmiljöansvaret. Enligt utredningen ska en uppdragsgivare liknas vid en arbetsgivare om denne har ett huvudsakligt inflytande över en uppdragstagares arbetsmiljö. Förslaget påminner om det ansvar som redan i dag gäller för den som hyr in arbetskraft.

Martine Syrjänen Stålberg, TCO

– Det innebär att även uppdragsgivare skulle behöva göra riskbedömningar och genomföra stödåtgärder. Exempelvis behöver det finnas överenskommelser med anlitade journalister om när jobbet blir så farligt att det ska avbrytas, som exempelvis vid upplopp. Redan i förhand bör det finnas sådana riktlinjer att hålla sig till, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Enklare att sanktionera dålig social arbetsmiljö

Utredningen föreslår också en utvidgad rätt för Arbetsmiljöverket att utfärda sanktioner mot arbetsgivare. Det handlar bland annat om att det ska bli lättare att utfärda sanktioner vid brott mot de regler som gäller för en organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Även det är ett steg i rätt riktning. I dag finns ofta en detaljerad reglering och möjligheter att använda sanktioner när det brister i den fysiska arbetsmiljön. Här behöver regleringen bli mer jämlik och även innefatta sociala frågor. Det skulle stärka jämställdheten i arbetslivet. Många branscher med mycket fysiskt arbete är mansdominerade, som byggindustrin. Medan kvinnor ofta dominerar i yrken där de psykosociala arbetsmiljöriskerna är viktigare.

Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister,
Foto: Lars Schröder /TT

Företagshälsovårdens insatser stärks

Ännu ett förslag från utredningen är att företagshälsovårdens roll i arbetsmiljöarbetet ska bli tydligare, bland annat genom att arbetsgivaren ska bedöma om företagsvården behöver involveras.

– Också det är bra och påverkar medlemmar inom alla TCO-förbund. Nu gäller det bara att utredningens förslag drivs vidare om omsätts i konkreta lagändringar, avslutar Martine Syrjänen Stålberg.

Mats Wingborg
29 aug 2022 | 07:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev