Konflikt om tjänstepension i staten ännu inte löst

29 jan 2016 | 16:28
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I början av hösten strandade förhandlingarna mellan OFR och Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal. Den 20 januari i år inkallades två informella medlare: Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, och Karl-Olof Stenkvist, tidigare vice VD och förhandlingschef på Teknikföretagarna. OFR hoppades då att tvisten skulle vara löst innan januaris slut, men meddelar nu att den kommer att ta något längre tid än väntat.

– Vi hade som ambition att få klart förhandlingarna under januari, men så blev det inte. Vi sitter just nu i informell förhandling tillsammans med medlarna och vi hoppas att det ska vara klart om 2-3 veckor, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST och förhandlingsledare för OFR.

29 jan 2016 | 16:28
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan