ST och OFR utesluter inte konflikt om tjänstepension Foto, fr v: Kristofer Samuelsson och Catharina Biesèrt.
Förhandlingscheferna Åsa Erba-Stenhammar, ST, och Monica Dahlbom, Arbetsgivarverket.

ST och OFR utesluter inte konflikt om tjänstepension

Tjänstepension ST och OFR intensifierar arbetet med att få Arbetsgivarverket till förhandlingsbordet om tjänstepensionerna. I går skickades en formell förhandlingsframställan för att lösa konflikten. Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet.
Rickard Jakbo
5 nov 2015 | 09:58
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Fackförbundet ST:s irritation över Arbetsgivarverkets ovilja till fortsatt förhandling är stor. ST:s förhandlingschef uppger att de inte kommer att tolerera Arbetsgivarverkets tidigare inställning.
– Att frysa ut oss har inte varit ett effektivt sätt. Det handlar om att 100 000 medlemmar som arbetar i staten ska få inflytande över sin tjänstepension, säger Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för samverkansorganisationen OFR.

Efter sommaren meddelade Arbetsgivarverket att det är slutförhandlat om pensionerna. Till saken hör att de andra fackliga parterna, Seko och Saco-S, hade meddelat att de kommer att skriva på det nya tjänstepensionsavtalet redan i juni. ST och OFR hade fått sin chans, var budskapet.

”Vi kommer att träffa dem och lyssna på vad de har att säga.”

OFR

Offentliganställdas Förhandlingsråd, förkortat OFR/S,P,O, är ett samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Det är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation som arbetar på uppdrag av Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

+ Expandera

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom uppgav till ST:s tidning Publikt tidigare under hösten att de inte har för avsikt att återuppta förhandlingarna och att OFR ”kan titta på de andra organisationernas avtal och välja om man vill ansluta sig till det”.

Efter gårdagens förhandlingsframställan från OFR är tonläget ett annat.
– Vi kommer att träffa dem och lyssna på vad de har att säga. Får man en förhandlingsframställan är man skyldig att träffa motparten, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.
Kan Arbetsgivarverket tänka sig två avtal, där OFR får ett eget tjänstepensionsavtal?
– Vad som kommer ut ur våra samtal är en fråga för oss parter. Men två avtal är inte en målbild för oss.

OFR har tidigare sagt att de är beredda att ta till konfliktåtgärder, men ST:s Åsa Erba-Stenhammar vill inte konkretisera vad detta skulle kunna betyda.
– Det är svårt att prata i termer av konflikt när vi är tydliga med att vi vill förhandla. Men det är klart att vi måste ha strategier för bägge scenarier, säger hon.
– Vi har en svår sits. Men vi ser det som att vi inte är bundna av avtalet, eftersom vi inte har skrivit på.

”Vi vill visa att vi är beredda att ta ansvar.”

Ni är inte bundna av fredsplikten?
– Ja, så skulle man kunna uttrycka det.

Vad är det i er förhandlingsframställan som kan få Arbetsgivarverket att komma till förhandlingsbordet?
– Det är viktigt att det inte blir en diskussion om formalia. Det har funnits konstiga diskussioner om vad som har hänt. Vi vill visa att vi är beredda att ta ansvar.

Förhandlingarna om det nya tjänstepensionsavtalet hade pågått i över ett år då Arbetsgivarverket i början av hösten sa upp avtalet. Trots det kärva läget hade OFR:s förhandlare förutsatt att samtalen skulle fortsätta efter sommaren, men fick då beskedet att Arbetsgivarverket inte hade mandat att fortsätta förhandla.

Det tjänstepensionsavtal som Seko och Saco-S har sagt att de ska underteckna har flera stora brister, enligt ST och OFR. Organisationerna är inte överens med arbetsgivarsidan om:

  • att individen ska sakna inflytande över rätten till deltidspension
  • att de som är sjuka och föräldralediga ska få lägre pension
  • pensionsvillkoren för de med en lön över cirka 435 000 kronor
  • höjningen av pensionsåldern för flygledare, flygförare och officerare

OFR vill dessutom att alla anställda, inte bara de som sagts upp, ska kunna dra nytta av Trygghetsstiftelsens omställningsstöd. Syfte är att möjliggöra att fler orkar arbeta till 67 års ålder.

Vad har ni för tidplan?
– Vi måste komma igång med förhandlingar i november, annars ser vi det som en förhandlingsvägran från Arbetsgivarverkets sida, säger ST:s förhandlingschef.

Arbetsgivarverkets Monica Dahlbom framhåller att hon kan konstatera att arbetet med att förhandla fram nya tjänstepensionsavtal inte är en lätt process.
– Vi började 2013 och vi har arbetat med parterna sedan dess, och någon gång måste vi gå i mål. Vi beklagar att det fanns en part som inte ville fullfölja och att alla inte var överens.

Rickard Jakbo

/ Kontakta skribenten

5 nov 2015 | 09:58

Relaterad läsning

Omtvistat avtal gäller de yngre

Arbetsgivarverket kom i juni överens med de andra fackliga organisationerna, Saco-S och Seko, om det huvudsakliga innehållet i ett nytt pensions­avtal. Det ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda födda 1988 eller senare. För äldre medarbetare förs de gamla reglerna över till det nya avtalet utan ändringar. Deras tjänstepension påverkas alltså inte.

Kommentera
Kommentera

Omtvistat avtal gäller de yngre

Arbetsgivarverket kom i juni överens med de andra fackliga organisationerna, Saco-S och Seko, om det huvudsakliga innehållet i ett nytt pensions­avtal. Det ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda födda 1988 eller senare. För äldre medarbetare förs de gamla reglerna över till det nya avtalet utan ändringar. Deras tjänstepension påverkas alltså inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev