M vill halvera långtidsarbetslösheten på tre år – inspireras av Danmark Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson kommenterar partiets skuggbudget efter en pressträff i riksdagen. Foto: Pontus Lundahl / TT

M vill halvera långtidsarbetslösheten på tre år – inspireras av Danmark

Moderaternas skuggbudget Moderaterna satsar 10 miljarder kronor i skuggbudgeten på ett jobbpaket med en tillfällig jobbpremie inspirerad av Danmark. Långtidsarbetslöshet beskrivs som till stor del ett invandringsproblem. "Det är helt klart så att långtidsarbetslösheten inte hade varit lika hög om vi inte hade haft en så hög invandring de senaste tio åren", säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, till Arbetsvärlden.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Långtidsarbetslösheten har stigit till de högsta nivåerna någonsin i pandemins spår.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror hade 182 000 personer varit utan arbete i minst tolv månader i mars, och under de två första veckorna i april har långtidsarbetslösheten ökat med ytterligare 5 000 personer.

M:s jobbpaket

Moderaterna vill satsa 10 miljarder kronor i ett jobbpaket som syftar till att halvera långtidsarbetslösheten på tre år. i paketet ingår följande reformer:

  • En tillfällig jobbpremie för alla långtidsarbetslösa för att stärka incitamenten att gå från långvarigt bidragsberoende till arbete
  • 30 000 fler nystartsjobb genom kraftigt förstärka incitament att anställa långtidsarbetslösa och stopp för extratjänster. Antalet nystartsjobb, det mest effektiva stödet för långtidsarbetslösa, har av politiska skäl halverats under Stefan Löfven. Moderaterna vill mer än fördubbla antalet så att de blir fler än efter finanskrisen. Antalet långtidsarbetslösa är idag fler än efter finanskrisen
  • En effektivare arbetsförmedling som fokuserar på att bryta passiviteten och hjälpa långtidsarbetslösa. Moderaterna vill se 20 000 fler praktikplatser och aktivering av de arbetslösa
  • Ett utbildningslyft för långtidsarbetslösa. För att underlätta omställning vill Moderaterna öppna studiestartsstödet även för personer som nyligen studerat men som idag är arbetslösa.

Källa: Moderaterna

+ Expandera

Under 2021 menar Arbetsförmedlingen att långtidsarbetslösheten riskerar att överstiga 200 000 personer.

Också efter finanskrisen 2008 steg långtidsarbetslösheten kraftigt till en ny, högre platå som bitit sig fast, och nu varnar Moderaterna i sin vårbudgetmotion att Sverige riskerar att etablera sig på en ännu högre nivå om inte krafttag tas.

Graf över långtidsarbetslöshet från Moderaternas vårbudgetmotion.

Moderaterna vill lägga 10 miljarder kronor i ett särskilt jobbpaket som över tre år är tänkt att halvera långtidsarbetslösheten till 90 000 personer, en siffra Sverige inte nått ner till på över ett decennium.

Inspireras av Danmark

För att lyckas med detta har Moderaterna tagit inspiration från Danmark som prövat en tillfällig jobbpremie för långtidsarbetslösa som går från bidrag till arbete.

Jobbpremien föreslås gälla under två år och betyder att alla som har varit arbetslösa mer än ett år och som börjar arbeta får en skattefri jobbpremie på 10 procent av bruttolönen.

Jobbpremien utformas på så vis att den anställda får tillbaka 10 procent av sin bruttoinkomst via Skatteverket

Som mest kan en enskild få jobbpremie upp till 2 500 kronor per månad och som längst under 18 månader. Premien ska gå att kombinera med Nystartsjobb, dock inte med arbetsmarknadspolitiska program som anvisas av Arbetsförmedlingen. Satsningen bedöms öka statens utgifter med 310 miljoner 2021 och 1,7 miljarder kronor 2022.

Räknar ni med att arbetsgivare sänker lönerna vid de här nyanställningarna med motsvarande procent i jobbpremien?

– Nej, det gör vi inte. Jobbpremien utformas på så vis att den anställda får tillbaka 10 procent av sin bruttoinkomst via Skatteverket så att det ska komma arbetstagaren till del, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, till Arbetsvärlden.

Jobbpremien är, liksom Moderaternas föreslagna bidragstak, ett sätt att öka incitamenten att börja arbeta.

– Regeringens egna expertgrupp, ESO, visade i en rapport att nyanlända kan hamna i en situation där de inte får en enda krona mer av att börja jobba jämfört med att ha bidrag. Det är någonting som vi behöver ändra på. Det måste löna sig att arbeta.

Mest pengar i jobbpaketet satsar Moderaterna på Nystartsjobb. Nystartsjobb är en statligt subventionerad sysselsättning som innebär att arbetsgivare får sänkta arbetsgivaravgifter när de anställer långtidsarbetslösa och nyanlända. Det är också en tidigare moderat reform under regeringen Reinfeldt.

Moderaterna vill förstärka nystartsjobben och fasa ut regeringen Löfvens extratjänster, som är helsubventionerade anställningar inom offentlig verksamhet för långtidsarbetslösa och nyanlända, som Moderaterna menar är både dyra och ineffektiva.

Ett invandringsproblem

Moderaterna beskriver i sitt utdelnings-PM långtidsarbetslösheten som ”till stor del ett integrationsproblem och ett invandringsproblem” och pekar på att de långtidsarbetslösa nu utgörs av två tredjedelar utrikesfödda.

Satsningen på att få ner långtidsarbetslösheten ser M därför som beroende av satsningar på minskad invandring och skärpta krav för uppehållstillstånd och medborgarskap.

Om Sverige inte hade någon invandring – skulle då två tredjedelar av långtidsarbetslösheten försvinna?

– Det är helt klart så att långtidsarbetslösheten inte hade varit lika hög om vi inte hade haft en så hög invandring de senaste tio åren. De nivåer av invandring som Sverige haft ställer höga krav på integrationspolitik som hade behövts finnas tidigare. Därför ser vi nu behov av att minska invandringen, säger Elisabeth Svantesson.

Moderaterna vill införa språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, samt prov i samhällsorientering för svenskt medborgarskap.

Moderaterna vill också införa ett volymmål för invandring där Sverige anpassar sitt flyktingmottagande till de nivåer som finns i våra nordiska grannländer, något som skulle innebära ett mottagande på cirka 5 000 personer per år.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar