LO bojkottar Europafacket – ”Accepterar inte att hunsas” LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är kritisk till Europafackets ledning. Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030

LO bojkottar Europafacket – ”Accepterar inte att hunsas”

LO kommer att utebli från möten och låta bli att betala medlemsavgiften. Detta eftersom Europafacket har motarbetat ett svenskt undantag från minimilöner, menar avtalssekreterare Torbjörn Johansson. TCO däremot oroar sig för att LO:s beslut kommer att göra det svårare för svenska intressen att få gehör inom Europafacket.
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

I dag bekräftade LO att man under obestämd tid kommer att bojkotta Europafacket (EFS).

LO kommer varken att betala sin medlemsavgift till EFS eller gå på organisationens möten. Däremot kommer man inte att ansöka om utträde ur EFS.

Det formella beslutet fattades av LO:s ledning under måndagen, och bottnar i organisationens missnöje med att EFS dels yrkar för lagstadgade minimilöner inom EU, dels att EFS inte hedrat sitt beslut att verka för ett undantag från det planerade direktivet för den svenska arbetsmarknadens vidkommande, enligt LO.

Hoppas att minimilönerna kan lösas ut

I en intervju med Arbetet uppger Torbjörn Johansson, organisationens avtalssekreterare, att EFS kan komma att kasta ut LO som en följd av deras planerade protestaktioner. Men han säger att han hoppas att frågan om minimilöner kan komma att ”lösas ut” och att EFS och LO ”kommer på speaking terms med varandra igen”.

Torbjörn Johansson, vill svara på Arbetsvärldens frågor via mejl. Som svar på frågan vad ”speaking terms” betyder konkret, svarar han att LO inte ställt upp några särskilda krav för fortsättningen men att bojkotten syftar till att sända en skarp markering till EFS.

– Vi tagit detta beslut för att tydligt visa att vi inte accepterar att hunsas med och för att skydda den svenska modellen. Och för att tydligt signalera att EFS i minimilönefrågan inte företräder LO och arbetare i Sverige, säger Torbjörn Johansson.

LO:s röst har inte hörts via EFS, tvärtom har vi tystats.

På vilket sätt uppfattar ni er motarbetade av EFS?

– Tyvärr har EFS styrelse under en period drivit en linje som skadar möjligheterna att få ett juridiskt hållbart undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen i det nya EU-direktivet om minimilöner. Tvärtom har de aktivt arbetat mot en sån lösning. LO har aldrig motsatt sig att länder där arbetare gynnas av ett minimilönedirektiv inför ett sådant, men det gynnar inte arbetare i Sverige.

Det kan i varje fall inte bli värre

Tror ni att LO:s förhandlingsläge visavi EU kommer att förbättras om ni för er talan själva hädanefter? På vilket sätt då?

– Det är svårt att se att det försämras i alla fall. LO:s röst har inte hörts via EFS, tvärtom har vi tystats. Vi fortsätter vårt arbete att påverka i denna fråga, på alla sätt vi kan. Vi talar heller inte själva, utan har uppbackning av samtliga parter på den svenska arbetsmarknaden och även av aktörer i andra länder.

Vad menar du med att EFS har tystat LO?

– Genom att EFS agerat som att organisationen är enad när det är tvärtom. LO har själva fått upplysa politiker och EU-organ om detta faktum.

Vissa av era förbund, i synnerhet Byggnads, ville att LO helt skulle bryta med EFS. Är beslutet att inte betala in medlemsavgiften ett resultatet av en kompromiss mellan förbunden?

– Styrelsen är helt eniga om denna lösning för LO. Hur sen de olika förbunden sedan agerar gentemot sina federationer är upp till förbunden.

Vi tagit detta beslut för att tydligt visa att vi inte accepterar att hunsas.

Kan man se det här steget som att ni över huvud taget blivit mer skeptiska till EU:s sociala pelare?

– Den sociala pelaren är ett politiskt projekt som innehåller många olika saker, en del bra och en del mindre bra. Där har LO:s hållning inte ändrats. LO har ända sen Lavaldomen drivit att fackliga rättigheter inte ska vara underställda fri rörlighet. Ett socialt protokoll som klargör detta behöver läggas till EU:s fördrag.

Reaktionen från TCO är inte positiv. I och med att Saco och TCO numera kommer att få föra de svenska fackens talan i EFS – tror ni att det kommer att gynna er sak?

– Vi begär inte att TCO och Saco för LO:s talan. Det tror vi inte heller vore lämpligt. Genom vårt beslut visar vi att vi saknar tilltro till att EFS ska agera för att försvara den svenska modellen överhuvudtaget.

Ökad börda för TCO och Saco

Oscar Wåglund Söderström, internationell sekreterare på TCO, delar LO:s problembild vad beträffar organisationens hantering av minimilönsfrågan. Därtill anser han att EFS har ett interndemokratiskt underskott och att dess ledning inte gör tillräckligt för att finna kompromisser mellan de olika medlemsorganisationerna.

Inte desto mindre är han tveksam till om LO kommer att få mer att säga till om på det europeiska planet om de väljer att ställa sig utanför EFS under en period.

– Vi respekterar LO:s beslut. Men eftersom TCO och Saco och LO tillsammans är med och skyddar svenska intressen i EFS styrelse så är det klart att det kan bli svårare att få gehör för våra åsikter om de inte är med på mötena. Och vi på TCO ska föra diskussioner med både Saco och LO om hur vi ska hantera den här situationen, säger Oscar Wåglund Söderström.

Jag utesluter inte att vi kan behöva bli ännu hårdare framöver.

För TCO:s del är det inte aktuellt att pausa medlemskapet i EFS, säger han. Inte minst eftersom TCO är ense med EFS i många av de frågor som organisationen driver.

– Det är viktigt att det finns en samlad facklig röst i Europa, och vi delar många ståndpunkter. Som när det kommer till arbetsmiljöfrågor och rättsstatsfrågor. Om man ser till hur exempelvis Polen och Ungern agerar så har vi en väldigt tydlig gemensam linje, säger Oscar Wåglund Söderström och fortsätter:

– I fråga om de problem som vi har inom EFS så kommer vi i TCO gå vidare och prata med våra partners i EU och hitta likasinnade för att förändra saker internt inom Europafacket.

Hårdare tag kan inte uteslutas

Arbetsvärlden har även sökt företrädare för Saco för en kommentar om LO:s beslut att stoppa betalningarna till EFS och sätta stopp för sin medverkan vid organisationens möten. På en fråga om vad Saco anser om detta skriver Jenny Rydstedt, internationell sekreterare på Saco, följande:

Det finns ett demokratiskt problem inom EFS där ett litet antal i ledningen styr efter egen agenda.

”Saco är mycket kritiska till kommissionens förslag om minimilöner och tycker att Europafacket kunde ha gjort mer för att hitta ett skydd för den danska modellen. Saco kommer att diskutera det fortsatta arbetet inom Europafacket och gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet efter helgerna. Nu vill vi fokusera på att försvara den kompromisstext som finns med från EU-rådet in i trialogförhandlingen för att värna våra kollektivavtal.”

I ett sms till Arbetsvärlden ger även Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm uttryck för sitt missnöje med EFS ledning.

Det är viktigt att det finns en samlad facklig röst i Europa, och vi delar många ståndpunkter

”Det finns ett demokratiskt problem inom EFS där ett litet antal i ledningen styr efter egen agenda. Det är helt ohållbart, EFS måste verka för att vår modell blir helt fredad från ett direktiv om minimilöner, det finns inga alternativ. Nu gör vi en hård markering från svensk fackföreningsrörelses sida som jag står bakom alla dagar i veckan men jag utesluter inte att vi kan behöva bli ännu hårdare framöver.”

På frågan vad det innebär att LO kan komma att anta en ännu hårdare linje framöver innebär skriver Johan Lindholm bara att hans förtroende för EFS: nuvarande ledning är ”lika med noll”.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev