Risken finns att domen blir hård i framtiden Statsminister Stefan Löfven (S), (arkivbild). Foto: AP Photo/Michel Euler.
Ledare

Risken finns att domen blir hård i framtiden

6 apr 2017 | 15:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På Socialdemokraternas kongress som inleds i morgon kommer ett antal kniviga frågor att processas där uppfattningarna delar partiet.

En av frågorna som klyver partiet är asylpolitiken och konsekvenserna av den migrationsöverenskommelse som regeringen gjorde med allianspartierna hösten 2015.

Det som en gång var en del av det nygamla Moderaternas linje – att piska med hjälp av tidsbegränsade uppehållstillstånd mot ett arbete och locka med moroten permanenta tillstånd när arbetet är i hamn – blev också den rödgröna regeringens migrationspolitik när paniken över att bli det enda EU-landet kvar med generös flyktingpolitik spred sig.

Människor på flykt behöver lugn och ro.

Det saknas vetenskaplig grund för tesen att hot om utvisning skapar fast etablering av flyktinginvandrare på arbetsmarknaden. Det vetenskapliga underlaget pekar snarare åt motsatt håll: människor på flykt behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig på framtiden.

I debatten om de enkla jobben hävdas hela tiden att det saknas tillräckligt många enkla jobb för att nyanlända som saknar utbildning ska kunna etablera sig. Därför ägnar sig samhället i dag åt att skapa de jobben på konstgjord väg.

Då ter sig de tillfälliga uppehållstillstånden ännu mer kontraproduktiva. Risken finns att utbildade människor som väljer mellan några års snabbspår med kompletterande utbildning och ett jobb i taxibranschen eller med rut-tjänster väljer det senare. För att i vågskålen ligger lugn och ro och ett liv tillsammans med de närmaste. Resultat: Sverige förlorar kvalificerad arbetskraft och de som behöver jobb utan krav på specifik utbildning konkurreras ut.

Politiken blir en balansakt i den högre skolan.

De tillfälliga uppehållstillstånden och de strängare reglerna för återförening riskerar att tippa Socialdemokratin över kanten till en högre arbetslöshet 2020. Då när Sverige skulle bli bäst i EU med den lägsta arbetslösheten. Politiken blir en balansakt i den högre skolan.

Risken finns att domen blir hård i framtiden över den politiken, dels av humanitära skäl, dels av ekonomiska: Varför tog vi inte chansen till en långsiktig politik i en högkonjunktur när vård, skola och näringsliv skrek efter kompetenser som många av de nyanlända hade?

6 apr 2017 | 15:36
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev