Så blir sfi ett hinder mot att lära sig svenska Tydligare struktur skulle göra sfi-undervisningen mer effektiv, tror krönikören Ahmad Al Srahin (bilden är tagen i ett annat sammanhang). Foto: Pontus Lundahl/TT.
Krönika

Så blir sfi ett hinder mot att lära sig svenska

Krönika Sfi-undervisningen saknar struktur, skriver Arbetsvärldens krönikör Ahmad Al Srahin. Men genom bättre information till deltagarna och mindre pressade lärare skulle svenska för invandrare bli mer effektiv.
2 maj 2017 | 14:46
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Trots att svenskar talar engelska med lätthet, är det viktigt att lära sig språket för att passa in i samhället och hitta jobb. Till hjälp för alla nyanlända erbjuds gratis språkundervisning, sfi.

Men det finns många hinder när man ska lära sig svenska. I den här krönikan ska jag försöka ha både studenternas och lärarnas perspektiv på de svårigheter vi möter.

Enligt Skolverket är sfi avancerad språkundervisning med syftet att ge vuxna grundläggande kunskap i det svenska språket. Man ska få språkliga verktyg för kunna kommunicera och aktivt delta i vardagsliv, socialt umgänge och arbetsliv. Det innebär att kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt.

I deras ögon har sfi ingen tydlig plan. Det ges inga instruktioner i början av varje nivå

Sfi-deltagarna delas in i grupper med olika nivåer och hastighet i förhållande till deltagarnas utbildnings- och yrkesbakgrund. Det finns även specialklasser för olika yrken, och några kan innehålla praktik.

Även om Skolverket har en tydlig kursplan för de olika nivåerna A till D, saknar många deltagare som jag har intervjuat information om detta. I deras ögon har sfi ingen tydlig plan. Det ges inga instruktioner i början av varje nivå om vad studenterna ska uppnå, och det finns ingen uppskattad tidsåtgång för varje nivå. Vissa studenter ägnar två månader i nivå D, andra stannar i över sex månader medan några är kvar i över ett år. Vilket betyder att det saknas tydligt system som visar deltagarna hur det fungerar.

Klasserna är ofta överfulla, många med 30–40 studenter per klass. Nya studenter ansluter alltid mitt i kurserna vilket leder till förvirring och frustration för lärare och studenter.

Hur är det tänkt att vi ska lära effektivt?

Jag började sfi den 15 maj 2016 och avslutade C-nivån någon gång i november. Under tiden i C-nivån började ett 15-tal nya studenter i klassen sent i september. I stället för att gå vidare och lära nya saker, tvingades vi andra repetera samma saker igen. I en annan skola, där en vän går, började också nya deltagare mitt i kursen, men här valde lärare i stället att fortsätta undervisningen och de nya fick själva fundera ut vad de hade missat.

Hur är det tänkt att vi ska lära effektivt? Med flexibel kursstart blir det omöjligt att ha en kursplan med ett startdatum och ett slutdatum.

Att ha svenska som modersmål gör dig inte till en språklärare. Enligt Skolverket har bara 36 procent av sfi-lärarna behörighet i relevant ämne. Många saknar pedagogisk bakgrund och de är definitivt inte tränade i att undervisa utländska vuxenstuderande. Att ha den kunskapen om hur man undervisar vuxna är avgörande.

När vi frågar vår lärare: ”Varför?” blir svaret ofta: ”Fråga mig inte!”

Att undervisa i svensk grammatik kräver mycket kunskap. När vi frågar vår lärare: ”Varför?” blir svaret ofta: ”Fråga mig inte!” För tillfället saknas gemensam grammatikbok eller annat undervisningsmaterial som lärare och studerande kan använda för att förstå hur språket och grammatiken fungerar. Enligt min mening borde det tas fram omedelbart.

De få lärarledda undervisningstimmarna är en av de stora frågorna i många sfi-skolor. Lärare dyker upp i klassrummet men är på grund av arbetsbelastningen upptagna av annat administrativt arbete, som att rätta prov från andra klasser eller kontrollera närvaron bland studerande. Många schemalagda lektioner är inte ens lärarledda, studenter förutsätts sitta i klassrummen och göra sina hemuppgifter i stället. Enligt min mening borde hemuppgifter göras hemma, och undervisningen baseras på lärarledda lektioner.

Men om du inte talar svenska i skolan – var ska du då tala svenska?

Sedan jag började i sfi har vi haft några få konversationspass med lärare och andra studenter. I stället är vi upptagna med att svara på frågor och göra våra hemuppgifter, och eftersom lärarna inte har tillräcklig tid för alla studerande använder vi mest Googleöversättningar. Uttal är svårt, och det är tufft att få till vokalljuden rätt för den som lär sig svenska. Men om du inte talar svenska i skolan – var ska du då tala svenska? Särskilt om du är nyanländ och saknar svenska vänner.

Det finns lösningar på hur man kan förbättra sfi. Först är det nödvändigt att ha fler legitimerade lärare och låta dem undervisa i stället för administrera. Kursplanerna från Skolverket borde vara tydliga om alltifrån antal studerande per klass till nödvändigt studiematerial, specificerad undervisningstid för varje nivå och vilka krav som ställs.

Nya studenter borde placeras i separata grupper så att lärare och deltagare kan fokusera på inlärning enligt schema

Skolan bör dela ut kursplanerna till alla studerande för att informera om vilka förväntningar som finns. Nya studenter borde placeras i separata grupper så att lärare och deltagare kan fokusera på inlärning enligt schema i stället för att börja om från början flera gånger per termin. Det skulle också vara mer effektivt att ha fixerade datum för prov för att snabba på flyktingars inlärningskurva. Nationella prov borde göras i slutet av varje nivå och de som inte blir godkända får fortsätta studera i de ämnen de har fallit i.

Ju mer svenska jag lär mig, desto vackrare och mer intressant tycker jag att det är. Men samtidigt svårt. En gång var jag med om en pinsam men rolig situation hos en barberare. Den kvinnliga barberaren frågade: Brukar du trimma skägget hemma? Jag svarade, på svenska: Jag rör aldrig mig själv.

Som tur var förstod jag direkt mitt misstag, och vi kunde skratta åt det. Det är väldigt givande att förstå språket och kommunicera med andra.

Det svenska språket är roligt att lyssna till, och ännu roligare att tala.

2 maj 2017 | 14:46
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar