LO vill återuppta förhandlingarna om nyanlända med nytt förslag LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson presenterar förslaget "Utbildningsjobb för stärkt etablering". Foto: Fredrik Sandberg/TT.

LO vill återuppta förhandlingarna om nyanlända med nytt förslag

Etablering Skolplikt för alla under 40 år som saknar grundskola, och möjlighet för arbetslösa mellan 25 och 45 år utan gymnasieutbildning att få utbildningsjobb med lägre lön under utbildningstiden. Det är LO:s svar på arbetsgivarnas enkla jobb för att fler nyanlända ska etablera sig.
6 mar 2017 | 16:49
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi känner ett behov av att försöka se mer seriöst på det här än att bara kasta enkla jobb på varandra.

Det sade LO:s ordförande Karl-Petter Torwaldsson när deras svar på arbetsgivarnas idé om enkla jobb till nyanlända presenterades i dag, på måndagen.

Förslaget presenteras i rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering, och går ut på att ge arbetslösa som saknar konkurrenskraftig kompetens gymnasieutbildning parallellt med jobb till en lägre lön under en period. Enligt LO:S ordförande kan det handla om lägre lön under två till tre år. Lösningen ska vara tillfällig för en period när ett stort antal nyanlända behöver etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Möjligheten ska ges till alla arbetslösa, såväl utrikes som inrikes födda, som saknar svensk yrkeskompetens på gymnasienivå och formen ska avtalas branschvis mellan parterna.

Tycker att det brådskar

De så kallade utbildningsjobben ska leda till att fler får konkurrenskraftig yrkeskompetens på svensk arbetsmarknad.

– Vi har enormt stora behov ute på arbetsplatserna att anställa, förklarade Karl-Petter Torwaldsson. Om vi i dag lyckades matcha de lediga jobben med arbetskraft skulle arbetslösheten vara nära 4 procent, det vill säga full sysselsättning. Vi behöver dessa människor, därför tycker vi också att det brådskar!

”Det här är ett försök att få nytt liv i förhandlingarna igen.”

I december föll förhandlingarna samman mellan LO och Svenskt Näringsliv om lösningar på etableringen av nyanlända. När LO nu kommer med ett eget förslag hoppas man också, enligt Karl-Petter Torwaldsson att locka tillbaka arbetsgivarna till förhandlingsbordet igen.

– Det här är likt det som vi var beredda att förhandla om med Svenskt Näringsliv. Det här är ett försök att få nytt liv i förhandlingarna igen, sade LO:s ordförande som hoppas att parterna sätter sig ner relativt fort och förhandlar.

Skolplikt upp till 40 års ålder

Torbjörn Hållö, LO-ekonom, Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande och ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson presenterar förslaget för fler nyanlända i arbete. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

I stället för att skapa enkla jobb till sänkta löner – något som enligt LO-ekonomen och utredaren Torbjörn Hållö skulle kräva en negativ strukturomvandling som vi inte har sett på svensk arbetsmarknad på hundra år – vill man rusta och utbilda. Alla upp till 40 år som saknar grundskoleutbildning ska omfattas av skolplikt, en skolgång som staten ansvarar för. De över 40 år ska kunna få beredskapsarbeten.

– Mittengruppen som har en grund att stå på, med grundskola och upp till gymnasium, omfattas av vårt förslag om utbildningsjobb, sade Torbjörn Hållö. Det gäller att hitta vägar för att stärka de här människornas kunskaper och färdigheter så att man har en produktivitet som motsvarar svensk nivå. Vi ser att vi behöver ta ett större ansvar för att detta ska hända.

Ett inslag i de så kallade utbildningsjobben är att lyfta bort det utbildningsansvar som i dag finns på arbetsgivaren i till exempel introduktionsanställningar och instegsjobb. Det är individen själv som ska ansvara för att utbilda sig parallellt med arbetet.

I branschvisa avtal ska parterna se till att det finns flexibla lösningar så att den som omfattas av utbildningsjobb ska få möjlighet till detta. Enligt LO:s vice ordförande Therese Gouvelin, måste det kompletteras från statens sida med generösa studiemedel och ett utbud av gymnasieutbildning på både deltid, i moduler och på obekväm arbetstid, allt för att maximera möjligheten att rusta sin kompetens.

Om förslaget skulle bli verklighet skulle det också innebära ett ökat inflytande från parterna över subventionerade anställningar.

6 mar 2017 | 16:49
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev