Kritiskt tänkande viktigt för att möta nya krav på lärare Monica Johansson, ställföreträdande chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Något som Monica Johansson tror kan stressa lärare är nya tekniska system och kontakt med elevernas föräldrar.

Kritiskt tänkande viktigt för att möta nya krav på lärare

Utbildning En viss administration har alltid funnits i läraryrket. Det menar Monica Johansson, ställföreträdande chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Däremot anser hon att det är viktigt att lära studenterna kritiskt tänkande för att möta de nya utmaningar i lärarrollen som exempelvis den ökade pressen kring att skolor jämförs med varandra innebär. Men fokus måste vara undervisning, inte administration.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Monica Johansson är docent i pedagogik och ställföreträdande chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid vid Göteborgs universitet. Hon har varit lärare i tjugo år och därefter har hon arbetat med lärarutbildning på olika ansvarsnivåer i ungefär lika många år.

Monica Johansson delar den bild som Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gav i en tidigare intervju i Arbetsvälden. Johanna Jaara Åstrand ansåg att problemet med den ökade administrationen inte löses genom att förbereda lärarna på att komma ut till en administratörsroll eftersom det inte är det lärarutbildningarna ska handla om.

Enligt Monica Johansson finns det ingen utbildning som är så politiskt styrd som lärarutbildningen.

– Skulle vi ha en så styrd läkarutbildning så skulle politiker säga hur läkare ska operera en blindtarm. Det man gör är att man går in i detaljer hela tiden på ett sätt man inte ser någon annanstans, säger Monica Johansson.

Snarare handlar det om att lära ut kritiskt tänkande för hur man ska förstå detta med att skolor jämförs, att man kan välja skola och jämföra resultat. Kanske innebär det att det blir ännu mer pressat för lärare.

Marknadsanpassning och skoljämförelser stressar

Hon menar att all utbildning styrs av de nationella examensmålen och att även om mängden administration för lärare säkert har ökat, så har det alltid funnits en viss mängd av den för lärare.

– Närvarorapporter har man väl alltid fyllt i och betyg i olika former har alltid satts. Däremot finns det ju en marknadsanpassning som påverkar där skolor bedöms och jämförs av föräldrar och elever. Skolor som exempelvis sätter lägre betyg kanske bedöms som sämre vilket kanske ökar pressen på lärare.

Kritiskt tänkande ett viktigt verktyg

Monica Johansson tror inte att det behövs mer kunskap om administration på lärarutbildningen. Fokus ska vara undervisning och mötet med elever, inte administration.

– Snarare handlar det om att lära ut kritiskt tänkande för hur man ska förstå detta med att skolor jämförs, att man kan välja skola och jämföra resultat. Kanske innebär det att det blir ännu mer pressat för lärare. Jag vet dock inte vad målet skulle vara med att vi skulle ha andra mål än att undervisa?

Något som Monica Johansson tror kan stressa lärare är nya tekniska system och kontakt med elevernas föräldrar.

– Det är den typ av frågor som våra studenter brukar lyfta att de behöver mer stöd i.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar