JO: ”Arbetsmiljöverket förtjänar kritik för sin passivitet” Ett och ett halvt års väntan Arbetsmiljöverkets beslut var inte ok. Foto: Naina Helén Jåma, Peter Dejong/TT

JO: ”Arbetsmiljöverket förtjänar kritik för sin passivitet”

Arbetsmiljöverket Enligt lag ska Arbetsmiljöverket agera skyndsamt när ett skyddsombud formellt begär arbetsmiljöåtgärder. Men nu får myndigheten kritik från JO för att ha dröjt i ett och ett halvt år med beslut om kemikaliehantering på en skola.
28 feb 2024 | 12:45
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När ett skyddsombud skickar en begäran till Arbetsmiljöverket om åtgärder, en så kallad ”6.6a”, ska myndigheten agera skyndsamt. Det följer av förvaltningslagen. Men när huvudskyddsombudet för de kommunala skolorna i Nynäshamn begärde att myndigheten skulle ingripa mot skolornas hantering av kemikalier dröjde det 19 månader innan beslut. Det var för dåligt, anser Justitieombudsmannen, som nu prickar myndigheten.

”Handläggningen har inte varit förenlig med skyndsamhetskravet i förvaltningslagen och Arbetsmiljöverket förtjänar kritik för sin passivitet.”, skriver JO i beslutet, rapporterar Arbetet.

Processen för huvudskyddsombudet från Sveriges lärare, Marcus Hagman, var extremt långdragen. Efter att först, utan tillfredställande resultat, ha gått igenom stegen att kräva ändring av kemikaliehanteringen av arbetsgivaren, vände sig huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket i oktober 2021.

6.6a-begäran

Rätten för skyddsombud att kräva ingripande från Arbetsmiljöverket följer av sjätte paragrafen i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, därav namnet. 6 a § Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas.

+ Expandera

Ett par månader senare gjorde myndigheten en inspektion. Även om det upptäcktes brister bedömde inspektören att det nog troligen inte skulle bli några åtgärdskrav. 

Redan då förberedde sig huvudskyddsombudet för en överklagan. Men för det krävs ett formellt skriftligt beslut. Något sådant kom dock inte trots flera påstötningar. Ett år senare begärde han beslut med stöd av förvaltningslagen.

Arbetsmiljöverket agerade först efter JO-anmälan

Först när han till slut tröttnade och anmälde hanteringen till JO hände det något. Det negativa beslut han förväntade sig meddelades av Arbetsmiljöverket i maj 2023 och överklagan kunde lämnas in.

– Jag ville ha beslutet för att kunna överklaga. Det här med kemikaliesäkerhet är en så viktig sakfråga att jag ville driva den vidare. Utan beslut gick ju inte det, säger Marcus Hagman till Arbetet.

Förvaltningslagen

12 §   Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. 33 §   En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

+ Expandera

Arbetsmiljöverket uppger till tidningen att deras rutiner har brustit och att klander från JO därmed var väntad.

– När vi som myndighet får kritik av JO är det allvarligt, och vi tar kritiken på allvar, men det är också ett lärotillfälle, säger Maria Wassén, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning till Arbetet.

28 feb 2024 | 12:45

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev