Högsta organisationsgraden på sju år för tjänstemännen

Fackmedlemskap Andelen tjänstemän i Sverige som är fackligt anslutna ökade 2014. Samtidigt fortsätter organisationsgraden minska bland arbetare och är nu nere i 64 procent.
18 feb 2015 | 10:35
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När den differentierade a-kasseavgiften infördes 2007 sjönk arbetstagarnas organisationsgrad i facken kraftigt. På ett par år minskade den från 77 procent (2006) till 71 respektive 72 procent för arbetare och tjänstemän.

Men därefter har utvecklingen gått åt helt olika håll.

Medan organisationsgraden bland arbetare har fortsatt att minska år efter år, började tjänstemännen så småningom att sakta öka sin anslutningsgrad igen.

Förra året avskaffades till slut den differentierade avgiften till arbetslöshetskassorna, det som inledningsvis var orsaken till det stora tappet.

Allt större gap mellan arbetstagargrupper

I samband med att Medlingsinstitutet presenterade sin årsrapport på tisdagen kom ny statistik som visar att tjänstemännens organisationsgrad har fortsatt öka något under 2014, med 1 procentenhet till 74 procent. Så hög har den inte varit sedan 2006–2007, mitt i det stora tappet.

Arbetarnas organisationsgrad däremot sjönk med 2 procentenheter, och organisationsgraden bland arbetarna är nu lägre än på många decennier: 64 procent. Det gör också att skillnaden mellan tjänstemän och arbetare har ökat ytterligare.

Men arbetsgivarnas organisationsgrad är betydligt högre om man tittar på hur stor andel av arbetstagarna som arbetar för en arbetsgivare som är ansluten till en arbetsgivarorganisation. Den andelen har till och med ökat något sedan 2006.

Källa: ”Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund” av Anders Kjellberg, sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

18 feb 2015 | 10:35
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev