Globala förstamajkampanjer om storföretagens ansvar Foto: K.M. Chaudary/AP Photo
Förstamajfirande i Pakistan 2014.

Globala förstamajkampanjer om storföretagens ansvar

Förstamajfirande Första maj fyller 125 år och firas världen över. De globala facken passar då på att uppmärksamma aktuella frågor kring storföretags beteenden.
Gert Lundstedt
30 apr 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Världsfacket IFS har till första maj 2015 publicerat ett uttalande med rubriken: Gör slut på bolagsgirigheten. Den internationella fackliga samorganisationen – där TCO, LO och Saco är medlemmar, och som samlar 176 miljoner arbetare och tjänstemän i långt över hundra länder – konstaterar i uppropet att sedan 1980 har jordens totala bruttonationalprodukt trefaldigats. Trots det erbjuder världens rikaste företag varken säkerhet eller god arbetsmiljö för sina anställda, utan låter dem istället arbeta långa dagar till fattigdomslöner. Lagom till första maj ställer världsfacket dem till svars.

”Regeringar måste hålla de multinationella bolagen lagligt ansvariga, oavsett var de är verksamma.”

– När världen står vid en avgörande punkt väljer vi att fokusera på att få slut på bolagens girighet, säger IFSs ordförande Sharan Burrow i ett uttalande via mejl till Arbetsvärlden.
– Regeringar måste hålla de multinationella bolagen lagligt ansvariga, oavsett var de är verksamma, och ändra dagens affärsmodell från att tjäna en liten elit till att vara till nytta för många.
Världsfacket får medhåll av internationella journalistfederationen IFJ – där Svenska Journalistförbundet ingår – som ställer sig bakom uppropet. IFJ menar att uttalandet är högst relevant i ljuset av det möte på ministernivå som Världsbanken och Internationella valutafonden nyligen höll. Federationen skriver på sin hemsida:
”Som medlem i IFS stödjer vi världsfackets krav på att de internationella ekonomiska institutionerna vidtar åtgärder för att stimulera tillväxten av jobb, detta i ljuset av att Internationella valutafonden spår att den ekonomiska utvecklingen 2015 dämpas i såväl utvecklings- som tillväxtländerna”.

”Samtidigt som vi de senaste två decennierna sett de ekonomiska orättvisorna växa har bolagsskatterna minskat.”

Ytterligare ett globalt fack som har en paroll och ett upprop till första maj är PSI – Public Service International – som organiserar över 20 miljoner medlemmar, mestadels i offentlig sektor i 150 länder, och där ST och Vision är medlemmar. PSI skjuter i sitt förstamajbudskap in sig på betydelsen av att betala skatt. Arbetande människor betalar skatt, bolag måste betala sin del, lyder deras paroll.
– Samtidigt som vi de senaste två decennierna sett de ekonomiska orättvisorna växa har bolagsskatterna minskat. Via skatt betalar vi för offentliga tjänster och tar itu med ojämlikhet, liksom det ger oss välfärd och främjar ekonomisk utveckling, skriver Daniel Bertossa, chef för policy och ledning på PSI, i ett mejl till Arbetsvärlden.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

30 apr 2015

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar