Fortsatt facklig kritik mot Macron trots de nya förslagen President Macron presenterar sin fattigdomsplan 13 september med devisen "Gör mer för de som har mindre". Foto: AP Photo/Michel Euler, Pool

Fortsatt facklig kritik mot Macron trots de nya förslagen

Frankrike A-kassan och fortbildningssystemet ska göras om i Frankrike. Dessutom ska fattigdomen bekämpas från grunden, lovar presidenten. Men fackförbunden anklagar Emmanuel Macron för att fram tills nu ha drivit en politik som framförallt gynnar arbetsgivarna.
Anna Trenning-Himmelsbach
18 sep 2018 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Häromdagen presenterade den franska presidenten Emmanuel Macron ett program för att bekämpa fattigdomen i landet, där över 13 procent av invånarna lever under fattigdomsgränsen.

Statschefen säger att man måste angripa problemet tidigt i barndomen, och lovar därför 30 000 nya daghemsplatser i utanförskapsområden, och att den obligatoriska skolåldern höjs till arton år. I framtiden ska det också bli enklare att både söka och att få socialbidrag. Totalt satsar regeringen drygt 80 miljarder kronor under de kommande fyra åren för att bekämpa fattigdomen.

Ett förenklat fortbildningssystem ska höja utbildningsnivån i landet, framförallt bland lågutbildade

Macron fortsätter att genomföra förändringar i hög fart. I sommar har två stora reformer antagits, som båda syftar till att öka invånarnas kompetens, och göra arbetsmarknaden smidigare.

Ett förenklat fortbildningssystem ska höja utbildningsnivån i landet, framförallt bland lågutbildade. En annan reform har som mål att fler ungdomar ska kunna gå som lärlingar för att lära sig ett yrke.

Just nu diskuterar också arbetsmarknadens parter ett nytt a-kassesystem. Regeringen vill att vissa löntagare som säger upp sig ska kunna få a-kassa och att det nya systemet även ska omfatta fria yrkesutövare. Men arbetsgivarna och facken är knappast överens, varken om detaljerna eller om finansieringen.

Under hösten är dessutom flera nya omdiskuterade förändringar på gång. Snart ska regeringen förklara hur antalet offentliganställda ska minska med 120 000 personer.

Skandinavisk modell utan resultat

Emmanuel Macron håller fast vid att hans politik bygger på en skandinavisk modell, som innebär arbetslösheten minskar genom ökad flexibilitet, samtidigt som trygghetssystemet omfattar alltfler invånare.

Men resultatet låter vänta på sig. Arbetslösheten ligger fortfarande på drygt 9 procent, och Frankrike tycks ha missat tillväxttåget i den nuvarande högkonjunkturen. Delar av befolkningen, bland annat pensionärer, har också fått sänkt köpkraft.

Regeringen lovar att situationen för många invånare ska förbättras mot slutet av året, när vissa skatter och avgifter försvinner. Men Emmanuel Macrons popularitet dalar, och bara 19 procent av invånarna säger nu att de är nöjda med den politik som har drivits sedan förra året.

Det är glädjande att barnomsorgen förbättras, och att fler får gratis sjukvård

När han gick till val med sin nya politiska rörelse, La République en Marche! sa han att han varken stod till vänster eller till höger. Men de franska fackförbunden anser att politiken fram till nu, trots allt framförallt har lutat åt höger.

Macron måste börja lyssna mer på bland andra facken, säger Marylise Léon, vice generalsekreterare för Frankrikes största fackliga centralorganisation, CFDT, till Arbetsvärlden. Foto: Info-Com CFDT

CFDT, som är Frankrikes största fackliga centralorganisation, är trots detta inte negativ till allt som har gjorts. CFDT anser till exempel att reformen av vidareutbildningen är positiv. Likaså den nya planen mot fattigdomen.

– Den riktar sig till de svagaste i samhället. Det är glädjande att barnomsorgen förbättras, och att fler får gratis sjukvård, säger Marylise Léon, vice generalsekreterare i CFDT.

Ses som teknokratisk

Men hon säger att det här inte räcker för att Emmanuel Macron ska uppfattas som mer lyhörd för invånarnas behov, och anser att han måste börja lyssna mer både på fackförbunden och på andra organisationer.

– Uppfattningen om att han är de rikas president är utbredd, och vi känner att ilskan växer i landet. Hans vision av verkligheten är ekonomisk och teknokratisk.

Fram tills nu har reformerna framförallt handlat om att stötta företagen.

Protestdag mot Macrons ideologi

Fabrice Angei från CGT litar inte riktigt på presidentens försök att bekämpa fattigdomen.
Foto: tillhör @Photosociale

Fabrice Angeï, som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor hos det mer oppositionella CGT, är betydligt mer kritisk. Han hävdar till exempel att planen mot fattigdomen saknar ambitioner.

– Macron försöker visa att han också går på sitt vänstra ben. Men han är en högerman.

Fler daghemsplatser är ju bra. Men det uppväger inte resten. Köpkraften hos stora delar av befolkningen minskar, säger Fabrice Angeï.

CGT och facket Force Ouvrière har varslat om en allmän aktionsdag i början av oktober, för att protestera mot ideologin bakom Macronregeringens politik, och för att presentera alternativa lösningar.

Fabrice Angeï tror att protesterna kommer att växa sig allt starkare, trots att CGT fram tills nu inte har kunnat stoppa några av regeringens reformer.

Vi är inget politiskt parti. Vi opponerar oss i sakfrågor

CFDT har en annan strategi.

– Vi är inget politiskt parti. Vi opponerar oss i sakfrågor, och tror att vi gör mer nytta genom att försöka påverka genom förhandlingar, säger Marylise Léon i CFDT.

Macrons stora förändringar

Frankrike har 67 miljoner invånare. 8,8 miljoner lever under fattigdomsgränsen, varav 2 miljoner har ett arbete.

Macronregeringens plan mot fattigdom, innehåller bland annat:

 • Ökad satsning på barnomsorg och skola i utanförskapsområden med gratis frukost för eleverna lågstadiet, utöver ett tidigare beslut att halvera elevantalet i lägre klasser.
 • Ökad möjlighet för ungdomar att få ”barnbidrag” när de fyllt 18 år.
 • Obligatorisk utbildning till 18 års ålder.
 • Förenkling av socialbidragssystemet, genom att flera bidrag slås ihop till ett.
 • Ökad rätt till gratis sjukvård för personer med låga inkomster.

Reformen för vidareutbildning, syftar till att öka kompetenserna hos hela befolkningen.

 • Systemet ska förenklas både för löntagarna och för arbetsgivarna.
 • Varje löntagare ska få 5000 kronor i fortbildningsbidrag per år. Lågutbildade får 8000 kronor per år.

Reformen av A-kassan är just nu under överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.

 • Löntagare, som säger upp sig, ska få a-kassa under vissa förutsättningar.
 • A-kassan ska omfatta även fria yrkesutövare.
 • Kontrollen av de arbetssökande ska öka, och de riskerar att bli utförsäkrade om de inte tackar ja till flera erbjudanden om arbete.
 • Ett bonus-malus-system ska straffa arbetsgivare som ofta anställer på korttidskontrakt.
 • Idag är ersättningen från a-kassan jämn över tiden. Arbetsgivarna kräver att den minskar efter ett tag, vilket facken motsätter sig.
+ Expandera

 

 

Anna Trenning-Himmelsbach

/ Kontakta skribenten

18 sep 2018 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev