Forskare: Testa mer i bostadspolitiken Foto: Per Larsson/TT.
Våga experimentera mer i för att öka tillgången på bostäder, uppmanar forskare politikerna.

Forskare: Testa mer i bostadspolitiken

Bostadspolitik Svensk tillväxt hämmas av bristen på hyresbostäder och av de ständigt ökade skillnaderna i bostadspriserna. Arbetskraften blir för orörlig och matchningen försvåras.
Det är dags att börja testa olika åtgärder, men i mindre steg, menar forskare i 2015 års långtidsutredning.
27 maj 2015 | 09:49
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sveriges bostadsmarknad dras med en lång lista av problem. Utbudet av hyresbostäder är för litet och för smalt samtidigt som prisskillnaderna på bostadsrätter och småhus är stora mellan områden och regioner – och skillnaderna bara ökar.

Det här hämmar människors rörlighet mellan jobb, mellan arbetslöshet och jobb, och till och från studier.

När matchningen försvåras hämmas också den ekonomiska tillväxten i landet. Befolkningsökningen väntas dessutom fortsätta där bostadsbristen redan i dag är stor. Problemen ser alltså ut att bli alltmer akuta.

Vill experimentera mer i många steg

Forskarna bakom långtidsutredningens andra bilaga, Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, som presenterades på tisdagen listar en lång rad möjliga åtgärder, varav en del har diskuterats förut.

Ytterligare analyser i sommar

2015 års långtidsutredning lämnar sitt huvudbetänkande preliminärt i höst. Uppdraget är att göra en samlad bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen med hjälp av fördjupade och fristående analyser främst av olika forskare för att ge underlag till den ekonomiska politiken och till debatten.

En tidigare bilaga, om energimarknader, släpptes för ett år sedan.  I sommar och höst kommer  att släppa en rad ytterligare bilagor med analyser av:

  • Migration och offentlig ekonomi,
  • Långsiktiga ekonomiska scenarier,
  • Regional demografisk utveckling,
  • Offentlig sektor och produktivitet,
  • Forskning, innovationer och tillväxt,
  • Inkomstfördelning och
  • Utbildningssystemen.

Källa: Regeringen.

+ Expandera

Deras huvudbudskap är att man måste våga experimentera mer. Men genom att våga testa i mindre steg, och på flera områden samtidigt, ökar chansen att hitta en positiv utveckling som kanske både stabiliserar hushållens skuldbörda, ökar rörligheten på bostadsmarknaden och stimulerar ett ökat bostadsbyggande.

Minskade räntebidrag ökar rörligheten

Några av förslagen är att i små steg minska ränteavdragen och höja amorteringskraven. På det sättet blir inte reaktionerna på bostadsmarknaden lika kraftiga. Detsamma gäller nya hyressättningsmodeller – kan de införas på en mindre del av hyresmarknaden får det inte lika stort genomslag.

I dag drivs bostadspriserna också upp av räntebidrag och låga fastighetsskatter. Forskarna föreslår i stället att minska reavinstskatten något för att stimulera ökad rörlighet men att samtidigt minska ränteavdrag och höja fastighetsskatten. På det sättet ökar incitamenten till rörlighet, men minskar stimulanser för ökade bostadspriser.

Forskarna påstår också att det största hindret mot att bygga billigt inte alltid handlar om själva byggkostnaderna. I stället anser de att bristen på mark är ett större hinder. Kommunerna bör därför få större press på sig att detaljplanera mer mark.

27 maj 2015 | 09:49
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev