Finska parterna har nått en överenskommelse Foto: Sakari Piippo/Finlands regering
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström, statsminister Juha Sipilä och finansminister Alexander Stubb möter pressen efter att parterna kommit överens.

Finska parterna har nått en överenskommelse

Finland Finlands regering träffar idag, tisdag, arbetsmarknadens parter för att gå igenom de så kallade samhällsfördrag som slöts igår. Tre extra arbetsdagar och ett nollavtal är några av ingredienserna, medan stora besparingar kan undvikas. Vad regeringen nu specifikt vill samtala om är de lokala avtalen.
Sören Viktorsson
1 mar 2016 | 12:28
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Läget på arbetsmarknaden i Finland har länge varit spänt, sedan center-högerregeringen hotat med tvångslagstiftning om inte parterna kan komma överens. Natten till måndagen lossnade det dock, sedan de centrala facken och arbetsgivarna manglat i tolv timmar.

Enligt dagstidningen Helsingin Sanomat kom genombrottet sedan arbetsgivarna gett med sig vad gäller kravet på lokala överenskommelser angående lön och arbetstid. Dessa kommer även framöver att regleras i centrala kollektivavtal.

Sämre arbetstid

En klar försämring för löntagarna är att arbetstiden ska förlängas med 24 timmar eller tre dagar per år. Hur denna tid ska läggas ut får parterna själva branschvis ta ställning till.

Dessutom förlängs nuvarande avtal vid sin utgång med 12 månader och det blir noll procent i påslag.

Något som funnits med i diskussionerna men slopats är sjukkarensdagar och förkortade semestrar. Inget av detta blir av, men de offentliganställdas semesterlön sänks med 30 procent de närmaste tre åren.

Löntagarnas avgifter för pension samt arbetslöshetsförsäkring höjs också något.

Stora nedskärningar tas tillbaka

På plussidan för arbetstagarna finns att regeringen drar tillbaka 1, 5 miljarder i planerade nedskärningar samt skattehöjningar. Arbetsgivarsidan får å sin sida lättnader vad gäller pensions- och sjukförsäkringskostnader.

De finska tjänstemännens ordförande Antti Palola säger i ett uttalande på STTK:s hemsida att förbundet kommer att godkänna förhandlingsresultatet förutsatt att övriga avtalsparter också gör det och att regeringen drar tillbaka planerna på en tvångslag.

– Det här är inte på alla punkter någon balanserad eller rättvis överenskommelse, men den är bättre än de tvångsåtgärder regeringen tidigare aviserat, förklarar Palola.

Att landsorganisationen utbett sig en veckas respit beror på att man där vill höra varje enskilt förbunds åsikt.

Regeringen träffar alltså idag arbetsmarknadsparterna. Inte minst Samlingspartiet, Finlands moderater, vill att så mycket som möjligt ska kunna förhandlas lokalt och för dem kan avtalet vara svårt att svälja.
Å andra sidan är samhällsfördraget statsminister Juha Sipiläs (C) skötebarn och mycket prestige har lagts ned i projektet. Skulle det nu inte gå att dra i hamn vore det en stor prestigeförlust för honom och regeringen.

Sören Viktorsson

/ Kontakta skribenten

1 mar 2016 | 12:28

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev