EU:s sociala pelare lyfter fram vikten av delad föräldraledighet EU-kommissionär Marianne Thyssen med EU-parlamentarikern Maria Ulvskog, (S). Foto: EU-kommissionen.
Marianne Thyssen, arbetsmarknadskommissionär, och Marita Ulvskog, vice ordförande för Europaparlamentets sysselsättningsutskott.

EU:s sociala pelare lyfter fram vikten av delad föräldraledighet

Sociala pelaren EU-kommissionens förslag till social pelare ger bättre föräldraledighet och schysta arbetsvillkor får positivt mottagande av TCO och regeringen. På sikt ska lika möjligheter och bättre jämställdhet gälla för EU:s medborgare. Men få förslag är skarpa.
Gert Lundstedt
27 apr 2017 | 09:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kommissionens detaljerade förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter innehåller ett lagförslag, det om föräldraledighet. Resten är reflektions- och diskussionspapper, och tjugo förslag till grundläggande rättigheter och principer som på sikt ska reformera medlemsländernas arbetsmarknader och välfärdssystem. Sammantaget ska pelaren erbjuda Europas medborgare lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, schysta arbetsvillkor, och ett omfattande socialt skydd.

Per Hilmersson, teamchef Europa på TCO, tycker det är ett viktigt vägledningsdokument för sysselsättningspolitiken och den sociala politiken i medlemsstaterna.

Vilken roll och betydelse har arbetsmarknadernas parter?

– Kommissionen lyfter fram parterna, och är tydlig med att kompetensen (beslutanderätten, reds anm)  ligger på olika nivåer. Att man har respekt för att arbetsmarknadens parter äger vissa frågor.
Samtidigt vill man främja den sociala dialogen. Det välkomnar vi.

TCO har föreslagit att EU skjuter till mer medel för uppbyggnad av strukturer för partssamverkan i länder där det behövs. Ryms det inom pelaren?

– Ja, den är ett steg i rätt riktning och vi kommer fortsätta jobba för det.

Huvudförslagen i kommissionens utkast finns i delen Work-Life Balance, för bättre balans mellan arbets- och privatliv. Föräldrar föreslås få minst vardera fyra månaders ledighet med sjukersättning, och att ledigheten delas lika. I gällande EU-direktiv kan en förälder lägga över tre av sina fyra månader på den andre.

Med lika många kvinnor som män i arbete skulle EU:s bruttonationalprodukt öka med 2,8 procent.

Kommissionen motiverar förslaget med att trots att 65 procent av Europas högutbildade är kvinnor så yrkesarbetar cirka 12 procent färre kvinnor än män. Det är dessutom inte bara en fråga om jämställdhet påpekar kommissionen. För med lika många kvinnor som män i arbete skulle EU:s bruttonationalprodukt öka med 2,8 procent.

Frågan är hur kommissionens förslag för den sociala pelaren ska omsättas i praktiken och åstadkomma reell förändring. Förslagen berör oftast områden där EU inte har beslutanderätt utan medlemsländerna själva bestämmer.

Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen hoppas att en resultattavla som ska kunna förbättra medlemsländernas sociala nivå genom att kontinuerligt mäta och följa upp vad som faktiskt görs.

Vill nå enighet före årsskiftet

Fast närmast prioriterar kommissionen de diskussioner som nu inleds med EU-parlamentet och ministerrådet för att innan årets slut nå enighet kring pelaren.
Utöver diskussionerna med de tunga EU-institutionerna ska sedan arbetsmarknadens parter dras in i förändringsarbetet – utan dem blir det ingen kraft bakom kraven på en förbättrad arbetsmarknad och välfärd i EU. Samtidigt är det känt att oppositionspartierna här hemma är kritiska till en social pelare.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet.

”Det är en stor framgång att bättre levnads- och arbetsvillkor är en politiskt prioriterad fråga.”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är nöjd när Arbetsvärlden träffar henne.

– Det är en stor framgång att bättre levnads- och arbetsvillkor är en politiskt prioriterad fråga. Att den sociala dimensionen stärks utan att kompetens, beslutanderätt, överförs till EU-nivån.

Är det inte risk att det blir symbolpolitik och inte reella framsteg när länderna till sist ändå bestämmer vad de vill göra?

– Nej. Om varje land årligen följs upp med den sociala resultattavlan så har vi ett bra sätt att följa utvecklingen.

Och på en del områden har EU kompetens att lagstifta. Nu kommer man med ett skarpt förslag om föräldraledigheten. Ett annat område är arbetsmiljöområdet.

Marita Ulvskog, (S), EU-parlamentariker. Foto: EU-parlamentet

Marita Ulvskog (S), ordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott, instämmer.

– Arbetsmiljöfrågan tillsammans med lika lön för lika arbete är viktiga frågor.

Hon menar att den sociala pelaren ger möjlighet att flytta fram positionerna för arbetstagarna och deras villkor i EU.

– Det är det pelaren handlar om. EU har ägnat sig åt och ägnar sig åt att reglera varumarknaden. Däremot har en vettig reglering på arbetsmarknaden inte varit så framgångsrik. En del av det finns nu med i den sociala pelaren.

Men hon understryker att pelaren bara är en rekommendation från kommissionen.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

27 apr 2017 | 09:25

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev