Ett steg närmare nytt omställningsstöd Utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Marko Säävälä / TT kod 10510

Ett steg närmare nytt omställningsstöd

Utbildning Under torsdagens riksdagsomröstning godkändes regeringens förslag om anslag för 2022 inom utgiftsområde studiestöd. Allt som allt uppgick anslaget till omkring 27,8 miljarder kronor
16 dec 2021 | 17:33
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Utbildningsutskottet hade redan innan valt att ställa sig bakom regeringens förslag, vilket innebar att de ändringsförslag som förts fram i motioner också strukits av utskottet.

Exempel på sådana var att Sverigedemokraterna föreslagit att lärare som tar anställning i glesbygdsområden skulle få avdrag på sin studieskuld, och Moderaternas motion om att studenter bör få betalt för att genomgå polisutbildningen.

Går vidare med omställningsstöd

I och med omröstningen fick regeringen klartecken om att gå vidare med det omställningspaket som föreslagits i linje med partsöverenskommelsen mellan Svenskt näringsliv, PKT, IF Metall och Kommunal.

Detsamma gäller den omdebatterade nya räntemodellen för studielån som ska bidra till att finansiera omställningsstödet.

I det godkända regeringsförslaget slås det fast att omställningsstödet, som ska göra det lättare för vuxna att bekosta studier som kan förbättra deras ställning på arbetsmarknaden, ska träda i kraft den 30 juni 2022. Tanken är att stödet sedan ska kunna erbjudas för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023.

Ska återkomma med besked under våren

Exakt hur det nya omställningsstödet ska se ut och vilka utbildningar det ska omfatta är fortfarande oklart, och regeringen ska återkomma till riksdagen i frågan under våren. Men med anledning av omställningspaketet räknar regeringen med att anslaget till studiemedel ska öka med 1 1363 miljoner kronor under 2023.

I regeringens proposition kan man även läsa att det är rimligt att reformera räntan på studielån så att den ska täcka de kreditförluster som uppstår och beräknas för samtliga lån. I dag finansieras dessa kreditförluster genom anslag på statens budget.

Regeringen avser att ge CSN i uppdrag att utreda hur en räntereform kan gå till. Därefter har regeringen för avsikt att lägga förslag för hur den reformerade räntemodellen ska se ut inom ramen för 2023 års budgetproposition.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev