Egenföretagare ska omfattas av kollektivavtal Esther Lynch på Europafacket välkomnar Europarådets beslut. Foto: ETUI.

Egenföretagare ska omfattas av kollektivavtal

EU Irländska LO förbjöds av konkurrensmyndigheten att förhandla åt egenföretagare. Nu underkänner Europarådet beslutet. Europafacket är positiva och vill att EU-kommissionen agerar.
Gert Lundstedt
30 jan 2019 | 11:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Egenföretagare ska kunna ingå kollektivavtal. Det slog Europarådets ministerkommitté nyligen fast i ett beslut efter en anmälan från irländska LO – Irish Congress of Trade Unions (ICTU).

Europafacket och Europeiska journalistfederationen välkomnar rådets beslut. Europafacket beskriver Europarådets beslut som avgörande och uppmanar EU-kommissionen att agera och göra beslutet till nationell lagstiftning, eftersom nationella konkurrensmyndigheter ofta har synpunkter på möjligheten att kollektivavtalsförhandla för egenföretagare.

Detta hände på Irland där konkurrensmyndigheten plötsligt inte längre accepterade framförhandlade kollektivavtal för medlemmar som inte var anställda utan företagare. Egenföretagare bland irländska LO:s medlemmar förhindrades kollektivavtalsförhandla om bland annat minimiarvoden med hänvisning till landets konkurrenslagstiftning.

Det handlar om yrkesgrupper som i Sverige organiseras av Journalist-, Teater och Musikförbunden.

Europafacket förbundssekreterare Esther Lynch har följt frågan för Europafackets (EFS) räkning.

Vad händer nu?

‒ Jag färdigställer precis ett dokument som uppmanar kommissionen att skapa riktlinjer för konkurrensmyndigheterna i alla EU:s medlemsländer.

I riktlinjerna görs för det första klart att många uppdragstagare inte ska betecknas som egenföretagare. Alltfler arbetstagare, menar hon, har svårt att visa att de egentligen är anställda och med rätt att kollektivavtalsförhandla.

Vi måste kunna kollektivavtalsförhandla för den här gruppen. Oavsett om du är anställd eller egenföretagare måste du ha schyssta villkor.

‒ Sedan hindrar konkurrenslagstiftningar i medlemsländerna facken från att förhandla. Så konkurrenslagarna måste ändras.

Dokumentet Esther Lynch färdigställer ska Europafacket styrelse diskutera och besluta om i mars.

Vilken betydelse får det om kommissionen erkänner riktlinjerna?

‒ Att konkurrensmyndigheter som idag motsätter sig rätten att kollektivavtalsförhandla inte längre kan påstå att de fattar rätt beslut.

‒ Vi måste kunna kollektivavtalsförhandla för den här gruppen. Oavsett om du är anställd eller egenföretagare måste du ha schyssta villkor. Europarådets beslut bekräftar att vi har lagen på vår sida.

Påverkar inte Sverige

Journalistförbundet i Sverige har många egenföretagare bland sina medlemmar. Men förbundets förhandlingschef Johan Lif ser inte att Europarådets beslut på kort sikt ändrar något på svensk arbetsmarknad. Men han ser med intresse på beslutet.

‒ Det finns inga konkurrensrättsliga invändningar mot våra avtal. Konkurrensverket har inte gått in och angripit något befintligt avtal i Sverige.

Kommer då den snabbt föränderliga arbetsmarknad som Esther Lynch beskriver, där fler tvingas bli egenföretagare med atypiska anställningsformer, att göra rätten att kollektivavtalsförhandla för egenföretagare viktigare?

Johan Lif menar att det är en fråga för fackföreningsrörelsen i stort.

‒ Men för kultur-och mediesektorn tror jag att det går alldeles utmärkt att fastslå avtalsmässiga villkor även för uppdragstagare vad gäller arvoden och upphovsrätt. För där är det ju vanligt med uppdragstagare som inte är arbetstagare, men som skulle kunna hävda att de befinner sig i en sådan beroendeställning att det är rimligt att reglera deras villkor i kollektivavtal. Det är en fråga Journalistförbundet specifikt ska fortsätta att titta på.

Gert Lundstedt
30 jan 2019 | 11:55

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Mikael 29 mar 2020:

    Yrkesgrupperna organiserar sig även i SAC Syndikalisterna

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar