Tre av fyra företagare vill ha premiebaserad a-kassa Erik Ageberg, Företagarna om tuffa villkor för företagare. Foto: Lars Clason och Fotograferna Holmberg/TT.
Debatt

Tre av fyra företagare vill ha premiebaserad a-kassa

Debatt Att betala en premie utifrån önskad ersättningsnivå skulle skapa trygghet och förutsägbarhet för företagare som testas hårt i coronatider, skriver Erik Ageberg, Företagarna.
18 jun 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sveriges företagare kämpar varje dag för att skapa jobb och välstånd, grunden för vår gemensamma välfärd. Fyra av fem nya jobb skapas i små- och medelstora företag, så det är lätt att se hur beroende Sverige är av företagarens arbete med att bygga upp just sitt företag. Företagarna sliter hårt men de flesta har ändå lägre löner än medelsvensson. Trots detta möts de ofta av samhällssystem som är lika illa anpassade för deras verklighet som en fyrkantig kloss är i ett runt hål.

Ändå händer väldigt lite. Den 16 juni, presenterades utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. Det gör frågan om en fungerande arbetslöshetsförsäkring för företagare brännande aktuell.

Den låga lönenivån för företagare – en del företagare inte tar ut någon lön överhuvudtaget – i kombination med det ofta oregelbundna uttaget av lön från månad till månad gör att företagare är en särskilt utsatt grupp i händelse av arbetslöshet. I Coronakrisens spår ökar arbetslösheten och många företag kämpar för sin överlevnad. Inte alla framgångsrikt, och då behöver det finnas ett fungerande skydd.

Företagarna sliter hårt men de flesta har ändå lägre löner än medelsvensson.

Medellönen i Sverige låg på 34 600 kronor i månaden 2018 för heltidsarbete. Mer än 70 procent av företagarna hade en lägre lön än medellönen. Bland kvinnliga företagare var det nästan 80 procent. En fjärdedel tjänar mindre än 15 000 kronor i månaden.

Den verklighet som statistiken beskriver får förstås stora konsekvenser vid arbetslöshet. Ersättningen blir för de flesta orimligt låg. Företagare är också i lägre utsträckning än anställda medlemmar i en arbetslöshetskassa. Arbetslöshetsförsäkringen är anpassad efter anställda, inte företagare. Men kom ihåg att utan företagare så minskar antalet nya anställda radikalt. Så också intäkterna till välfärden.

I Januariöverenskommelsen finns en punkt om att arbetslöshetsförsäkringen ska förändras inför budgeten 2022. Vi har därför frågat våra medlemmar vad de anser om arbetslöshetsförsäkringen och vad som behöver förändras med den.

Enligt vår undersökning är företagare positiva till att införa en Flexicuritymodell när det gäller arbetslöshetsersättningen.

Enligt vår undersökning är företagare positiva till att införa en Flexicuritymodell när det gäller arbetslöshetsersättningen. Den ersättningsmodellen ger högre inkomster i början av arbetslöshet som sedan fasas ut i takt med arbetslöshetens längd. Nästan hälften av landets företagare tror att det skulle leda till en generellt kortare tid i arbetslöshet än nuvarande system.

Än bättre anser företagare att en premiebaserad försäkring för arbetslöshetsersättningen skulle vara. Närmare tre av fyra företagare vill se en lösning som liknar andra typer av försäkringar, som hemförsäkringen, med en tydlig koppling mellan den premie man betalar in och den ersättning man får ut. Att betala en premie utifrån önskad ersättningsnivå skulle skapa trygghet och förutsägbarhet för företagare, särskilt de med oregelbundna inkomster.

Nyhetsbrev

De flesta politiker är överens om ambitionen att fler ska ansluta sig till a-kassorna. Men bland företagare är bara drygt 40 procent anslutna. Systemet är helt enkelt inte tillräckligt attraktivt för dem. Nu krävs krafttag i form av en premiebaserad försäkring.

Arbetslösheten kommer att öka kraftigt i Coronakrisens spår. Fler företag kommer att gå i konkurs. Staten som utformar regelverket för arbetslöshetsförsäkringen har en skyldighet och ett starkt eget intresse i att se till allas trygghet – inte bara för dem som är anställda.

Erik Ageberg
Socialförsäkringsexpert hos Företagarna

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev