Debatt

”Stöd egenföretagare och kombinatörer så de vågar växa”

Regeringen storsatsar på att öka exporten, men glömmer den potential som finns hos nya och unga företag. För att öka sysselsättningen behövs även denna grupp lyftas, menar forskarna Carin Nordström och Anders Lundström.
18 nov 2015 | 12:58
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Carin Nordström och Anders Lundström. Foto: Tina Stafrén

Carin Nordström och Anders Lundström. Foto: Tina Stafrén

Regeringen presenterade tidigare i höst sin utarbetade näringslivsstrategi för de kommande fyra åren, där en stor satsning på 800 miljoner fram till 2019 handlar om att öka exporten för att fler små och medelstora företag ska öka sina exportandelar. Detta kan vara en motiverad handling, men det kommer inte innebära specifikt fler sysselsättningstillfällen i Sverige.

Är det nya resurser som krävs i systemet? Forskning visar att det årligen satsas i storleksordningen 45 miljarder i Sverige för att stimulera framväxten av nya, små och medelstora företag. Vi vet att den helt övervägande delen av dessa resurser satsas på existerande små och medelstora företag. Däremot är satsningarna på nya och unga företag mycket begränsade, vilket är ett problem eftersom nya arbetstillfällen skapas inte minst genom start av nya företag samt tillväxt i de unga företagen. Vi borde därför mer fundera på hur antalet nya och unga företag kan öka och växa. En annan aspekt värd att notera är att nya och unga företag i stor omfattning drivs av så kallade kombinatörer, det vill säga personer som kombinerar anställning och eget företag. Flertalet av dessa vill på sikt kunna arbeta heltid i sina företag och bara koncentrera sig på dessa företag. Vore det därför inte bättre att satsa på att få dessa att ta steget?

”Tyvärr är kunskaperna om kombinatörerna till stor del bristfälliga inte minst i många av våra kommuner.”

Tyvärr är kunskaperna om kombinatörerna till stor del bristfälliga inte minst i många av våra kommuner. Rådgivningssystem saknas för att fånga upp dessa personer och erbjuda dem tips, rådgivning och information. De allra flesta kombinatörer är högutbildade, har högt uppsatta positioner i sina yrkesroller och i många fall även tillväxtambitioner. Varför görs det då inga satsningar på dem? Under Almedalsveckan i år diskuterades om mikrolån kunde vara ett sätt att få dessa företagare att våga satsa. Problemet är att flertalet av kombinatörer är enmansföretagare och kommer inte initialt upp i en omsättning som krävs för ett mikrolån.

Ett förslag är därför att försöka få fler kombinatörer att våga satsa heltid på sina företag. Varför inte använda de nya resurserna på denna grupp av företagare? Vi är övertygade om att det skulle innebära fler arbetstillfällen på sikt jämfört med planerade exportsatsningar. Kombinatörskapet är för många ett bra sätt att hantera den ekonomiska situationen och mjukstarta sitt företagande, men även dessa kombinatörer kommer till en punkt där större satsningar behöver göras. Dessvärre är de tyvärr en osynlig grupp för alla organisationer som är verksamma med att i olika former arbeta med rådgivning till de små och medelstora företagen. Vi menar att kombinatörerna är en viktig del av vårt framtida näringsliv.

Carin Nordström och Anders Lundström
Ekonomie doktor på Högskolan Dalarna resp professor emeritus på Mälardalens högskola

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar