Staten måste nu ta ansvar för investeringar i välfärden Trots en sviktande ekonomi måste välfärden fungera i hela landet, skriver Veronica Magnusson, Vision. Foto: Vision

Debatt Staten måste nu ta ansvar för investeringar i välfärden

Debatt För att kommuner och regioner ska kunna klara sitt välfärdsuppdrag i hela landet behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen samt investera i digital infrastruktur och kompetensförsörjning, skriver Visions ordförande Veronica Magnusson
11 nov 2019

Just nu pågår tuffa budgetförhandlingar i kommuner och regioner. Visions medlemmar är oroade över nedskärningar och sparkrav i vården, socialtjänsten och äldreomsorgen. Här är arbetsbelastningen redan hög och många lider av arbetsrelaterade stressbesvär. Anställda i socialtjänsten i Nacka och Trollhättan larmar om en ökad arbetsbelastning och att tjänstemännen riskerar att inte kunna arbeta rättssäkert. Karolinska sjukhuset i Stockholm har lagt stora varsel om uppsägningar av både administrativ personal, läkare och undersköterskor.

Barn, äldre och människor i behov av samhällets stöd ska inte betala priset för besparingarna. För att välfärden ska fungera i hela landet behöver staten gå in och ta ett större ekonomiskt ansvar.

Det handlar till exempel om att minska detaljstyrningen i de riktade statsbidragen till kommuner och regioner. Statliga bidrag bör vara generella för att kunna ta hänsyn till lokala behov och inom de områden där de gör mest nytta. De generella statsbidragen har minskat sedan 2012 räknat per invånare till förmån för riktade statsbidrag. Men riktade statsbidrag skapar inte långsiktiga planeringsförutsättningar för välfärdens verksamheter.

Det finns inga undanstoppade medel i kommunerna för att klara av att bygga nya skolor och äldreboenden.

Staten behöver också se till att det finns resurser för de stora investeringsbehov som kommuner och regioner har. Idag är det svårt att klara det grundläggande välfärdsuppdraget. Det finns inga undanstoppade medel i kommunerna för att klara av att bygga nya skolor och äldreboenden, eller investera i sjukhus och vårdcentraler.

När allt färre ska försörja allt fler behöver vi utveckla nya metoder och arbets­sätt som förbättrar tillgängligheten och kvalitén på välfärdstjänsterna. Rätt använd kan digitalisering effektivisera verksamheterna och minska ”rutinarbete” och administration. Det kan frigöra tid så att medarbetarna kan arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter och med mänskliga möten. Men många kommuner och regioner sitter fast i föråldrade it- system och arbetssätt. Därför krävs det en långsiktig finansiering av digital infrastruktur.

Vi behöver framtidssäkra välfärden – från Kiruna till Kristianstad.

Visions föreslår:

  1. De riktade statsbidragen behöver höjas och vara generella.
  2. Staten bör ansvara för de nödvändiga investeringarna i digital infrastruktur och ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen. Det behövs kortare yrkesutbildningar inom bristyrken och förbättrade möjligheter till studiestöd under ett helt arbetsliv.
  3. Arbetsgivare behöver ge ökade möjligheter för anställda att få kompetensutveckling eller uppmuntra till karriärväxling.
  4. Anställda i välfärden ska ha utrymme för innovationer på jobbet. Ge chefer tid att leda och utveckla digitaliseringsarbetet.

Anställda i välfärden är den viktigaste resursen för en fungerande offentlig sektor. För att medarbetare och chefer ska kunna ge god service och vård till medborgare behövs goda ekonomiska förutsättningar, bra arbetsvillkor och en omställning till modern teknik och nya arbetssätt. Utan det kommer kommuner och regioner få svårt att attrahera morgondagens medarbetare och klara av sitt välfärdsuppdrag.

Vision vill vara med i arbetet med att se över kommuners och regioners ekonomiska och organisatoriska möjligheter. Vi behöver framtidssäkra välfärden – från Kiruna till Kristianstad.

Nyheter

Veronica Magnusson
Förbundsordförande Vision
11 nov 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.