Debatt

”Sifferlösa avtal gynnar våra medlemmar”

Det som brukar kallas sifferlösa avtal är en framgångsrik modell som gynnar både våra medlemmar och verksamheten. Det skriver Saco-S ordförande Lena Emanuelsson i en kommentar till Cecilia Fahlbergs (Unionen) och Britta Lejons (ST) debattartikel.
9 jun 2015 | 09:23
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Lena Emanuelsson, Saco-S.

Lena Emanuelsson, Saco-S.

Utvecklingen mot allt fler så kallade sifferlösa avtal är en realitet. Saco-S, förhandlingsorganisationen för akademiker i staten, välkomnar detta. Vi är övertygade om att avtal utan centralt bestämda löneökningsnivåer gynnar såväl våra medlemmar som arbetsgivarna och att de stärker samhällsutvecklingen i stort.

Våra medlemmar vinner på avtal utan centralt angivna siffror och där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Då ökar nämligen individens möjlighet att själv påverka sin lön. När det syns i lönekuvertet att medarbetare bidragit till verksamhetens resultat ökar incitamenten för en fortsatt utveckling.

”Löneprocesser som utgår från verksamhetens förutsättningar och medarbetarens skicklighet och resultat bidrar till att stärka samhällsekonomin i stort.”

Löneprocesser som utgår från verksamhetens förutsättningar och medarbetarens skicklighet och resultat bidrar till att stärka samhällsekonomin i stort. Saco-S har haft avtal utan angiven löneökningsnivå sedan början av 2000-talet och det har medfört bättre lokala processer.

Det finns dock fortfarande utmaningar med våra avtal. Det händer att arbetsgivare på lokal nivå inleder lönerevisionen med siffror och procentsatser istället för att prata om verksamhetens mål och resultat, kompetensförsörjning på kort och lång sikt och medarbetares kompetens och resultat kopplat till löneutveckling. Detta är något vi vill ändra på. Vi har därför en kontinuerlig dialog med Arbetsgivarverket kring detta. Tillsamman arrangerar vi utbildningsinsatser för lokala parter.

”Lönebildningen måste grundas på lokala förutsättningar”

Vi håller med om att offentlig sektor har ett ansvar att inte störa den konkurrensutsatta sektorns löneledande roll. Men lönebildningen måste grundas på lokala förutsättningar och då är det naturligt att löneökningarna varierar mellan olika arbetsplatser. Utifrån lokala förutsättningar kan de ibland bli högre och ibland bli lägre än industrinormen. Lika naturligt är att det varierar mellan olika år.

Sverige är ett litet, handelsberoende land och medvetenheten om att löneökningarna ska hållas på realistiska nivåer är stark. Ingenting pekar mot att löneökningsnivåerna seglar iväg långt över det så kallade märket.

Den svenska modellen med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter i kollektivavtal är en genial idé, men den måste ständigt förnyas och anpassas efter den verklighet vi lever i. Det gör vi med sifferlösa avtal.

Lena Emanuelsson
Ordförande Saco-S

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev