Nu måste Sverige stödja EU:s ökade transparens om företagsskatter Tobias Baudin, Kommunal, Britta Lejon, ST och Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, anser att den svenska regeringen bör ställa sig bakom majoriteten i EU angående land-för-land-redovisning av företagens inkomster och skatter. Foto: respektive fackförening.
Debatt

Nu måste Sverige stödja EU:s ökade transparens om företagsskatter

EU EU är på väg att besluta att företag ska redovisa sina inkomster och skatter i varje land där de har verksamhet. Men Sverige stretar emot, när man istället borde stödja ökad transparens, skriver ordförande för tre fack i offentligt finansierade verksamheter, Britta Lejon, Fackförbundet ST, Tobias Baudin, Kommunal och Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.
24 jun 2021 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En ökad handel och rörlighet av arbetskraft och kapital mellan länder är en utveckling som till största del är positiv. Ett av de sätt som kapitalets rörlighet tagit sig uttryck de senaste decennierna är dock genom alltmer avancerad skatteplanering bland företag. Den effektiva genomsnittliga bolagsskatten sjunker sakta men säkert, och bland i synnerhet tech-jättarna finns det flera som bara betalar en bråkdel av den skatt som vanliga företag bidrar med. Detta är oroväckande och knappast hållbart i ljuset av de stora kostnader och skulder som världens- och därmed även EU:s länder dragit på sig i samband med coronapandemin. Det är inte bara enorma belopp som försvinner och som behövs i vår offentliga sektor och i välfärden. Det är ett direkt hot mot vårt öppna demokratiska samhälle och gynnar indirekt kriminella intressen och pengatvätt.

Vi vill ha en värld där företag konkurrerar genom seriös verksamhet och innovation, inte genom skatteplanering.

Skatteflykt innebär samtidigt ett högre skatteuttag för dem som betalar sin beskärda del. När vissa bolag drastiskt minskar sina skattekostnader genom aggressiva upplägg i skatteparadis, får de bolag som inte flyr undan beskattning svårare att konkurrera. Vi vill ha en värld där företag konkurrerar genom seriös verksamhet och innovation, inte genom skatteplanering. Ekonomin är gränsöverskridande och då behövs gränsöverskridande samarbeten.

Därför är vi mycket glada över att det just nu pågår diskussion och förhandlingar om ett förslag som avser öka transparensen gentemot företag inom EU. Förslaget har legat i långbänk med tekniska detaljer som motivering, men väcktes av ordförandelandet Portugal. Nu finns texter på bordet som har behandlats av EU:s institutioner, och ett färdigt förslag kommer att klubbas före sommaren.

Förslaget om så kallad offentlig land-för-land-rapportering, skulle innebära att stora företag som verkar på EU:s inre marknad ska redovisa några nyckeltal per respektive land som de har verksamhet i. Det handlar om sådant som vilka intäkter de gör, hur många medarbetare de har och vilka skatter de har betalat in till landet i fråga. Det är inga radikala krav men det skulle vara ett stort steg framåt för att förbättra transparensen och konkurrensen inom EU.

Sverige har länge motsatt sig förslaget med motivet att frågan handlar om skatt, där EU inte har kompetens, vilket gör att det krävs enhällighet inom EU för att skatteförslag ska kunna antas. Men förslaget är inte ett renodlat skatteförslag utan handlar snarare om ett redovisningsförslag, som inte kräver enhällighet. Det är skälet till att frågan kunde väckas igen och röstas igenom. Bland andra våra nordiska vänner i de danska och finska regeringarna tillhör den majoritet som ställde sig bakom att gå vidare med förslaget.

Det är inte rimligt att ansvarstagande företag ska konkurreras ut av skatteplanerande jättar.

Vi ser inte att några principiella ställningstaganden behöver ändras för att ställa sig bakom detta förslag. På momsområdet har vi under årtionden harmoniserat hur skatten ska se ut och vilka olika nivåer som får tas ut, för att EU:s inre marknad ska kunna fungera. Det är inte mer än rimligt att stater även samspelar vad gäller skatter som påverkar företag, när man länge gjort det gentemot den individuella medborgaren.

Nyhetsbrev
Sverige har ett av världens mest öppna och tillgängliga demokratiska system, med långtgående offentlighetsprincip. Att stora företags förehavanden på våra egna marknader också ska vara föremål för mer transparens än idag känns som en självklarhet och borde ligga i linje med denna ambition. Vi vet dessutom att vi har många företag som vill ta ansvar och som vill betala korrekta skatter. Det är inte rimligt att de ska konkurreras ut av skatteplanerande jättar som satsar miljarder för att slippa undan de kostnader som ett civiliserat samhälle kräver – och som de själva drar nytta av.

Vi står helt bakom den svenska regeringens hållning att EU inte ska råda över svensk beskattning. Det är, och ska vara, en nationell fråga. Men för att värna korrekta skatteuttag på nationell nivå så behövs samarbeten såsom det europeiska för att hindra multinationella företag från att undandra sig beskattning. Detta förslag handlar om att tvinga företagen att redovisa var de betalar skatt eller som ofta är fallet – var de inte betalar skatt. Vi uppmanar därför den svenska regeringen att sälla sig till majoriteten och ställa sig bakom detta förslag.

Som fackliga företrädare ställer vi oss bakom förslaget om offentlig land-för-land-rapportering. Det är bra för demokratin, och det är bra för alla medarbetare och medlemmar i offentligfinansierade verksamheter – och i förlängningen för alla arbetstagare.

Britta Lejon, Tobias Baudin, Heike Erkers
Ordförande i Fackförbundet ST, Kommunal respektive Akademikerförbundet SSR.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev