M: ”Inför en nationell studie- och jobbrådgivning” Elisabeth Svantesson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson, går ut med att Moderaterna vill ge högskolan ett omställningsuppdrag. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Debatt M: ”Inför en nationell studie- och jobbrådgivning”

Debatt Moderaterna vill skapa en ny studie- och jobbrådgivning som kan vara digital plattform kombinerad med rådgivning via chatt eller över telefon, skriver Elisabeth Svantesson (M).
28 sep 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vi lever i en tid med stora förändringar på arbetsmarknaden. Den snabba tekniska utvecklingen med digitalisering och automatisering gör att kunskaper snabbt blir föråldrade. Möjligheterna att skaffa sig nya kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden måste förbättras. Men det är inte alltid så lätt att veta vad som faktiskt efterfrågas. Moderaterna vill införa en nationell studie- och jobbrådgivning för att förbättra möjligheterna till omställning, men också för att förbättra kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad.

Moderaterna vill införa en nationell studie- och jobbrådgivning för att förbättra kompetensförsörjningen

Dagens system bygger på att vi skaffar oss en utbildning när vi är unga som ska räcka resten av livet. Det är ett föråldrat system som inte fungerar i en snabbt föränderlig omvärld. Det gäller i synnerhet som vi lever och jobbar allt längre upp i åldrarna. Trygghet på framtidens arbetsmarknad kommer i högre grad avgöras av vilken kompetens man har än hur länge man varit anställd. Därför är det viktigt att möjligheterna att skaffa sig rätt utbildning finns hela livet.

I dag finns få möjligheter att få rådgivning om jobb och studier för den som är mitt i livet – i synnerhet för dem som redan har ett arbete.

Att karriärväxla mitt i livet är ett stort beslut. Många kan behöva stöd för att våga ta steget och fatta ett välinformerat beslut. Men idag finns få möjligheter att få rådgivning om jobb och studier för den som är mitt i livet – i synnerhet för dem som redan har ett arbete. Även ungdomar kan behöva ett bättre stöd att i högre utsträckning fatta beslut om utbildningsval utifrån arbetsmarknadens behov. Flera utredningar pekar på en bristande studie- och yrkesvägledning – såväl för den som ska välja till gymnasium som till högskola. Även för denna grupp behöver kunskapen förbättras kring vilka utbildningsvägar som finns och som leder till jobb.

För att underlätta rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden vill Moderaterna därför införa en nationell studie- och jobbrådgivning. Det skulle kunna utformas som en digital plattform där individen kan söka både jobb och utbildning samt få information om i vilken grad olika utbildningar leder till jobb. Plattformen kan kombineras med rådgivning, till exempel via chatt eller över telefon.

Vi har lagt förslag om ett utbildningsavdrag, ett omställningsuppdrag till högskolan och bättre möjligheter till studiemedel mitt i livet.

Moderaterna vill skapa förutsättningar för en modern arbetsmarknad med större rörlighet där människor kan yrkesväxla, men också att bygga på sin kompetens för att få behålla sitt jobb eller avancera/göra karriär. Vi har därför lagt en rad förslag om hur möjligheterna till omställning kan förbättras: ett utbildningsavdrag, ett särskilt omställningsuppdrag till högskolan och bättre möjligheter till studiemedel mitt i livet. Med en studie- och jobbrådgivning kan fler få vägledning till hur de bäst kan använda dessa verktyg.

Med fler som vågar ställa om och byta jobb eller karriär får vi bättre fungerande arbetsmarknad. Det förbättrar tryggheten för individen och gör att fler kommer till sin rätt.

Relaterad läsning

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna
28 sep 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar