Debatt ”Lönebildningen ska vara verksamhetsnära”

Christer Ågren (Svenskt Näringsliv) och Ulf Bengtsson (Arbetsgivarverket) skriver i sin slutreplik inför avtalsrörelsen att det viktiga är att medarbetarna får komma överens med chefen om sin lön, utan centralt bestämda höjningar.
18 jun 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Cecilia Fahlberg och Britta Lejon säger i en replik på vår tidigare debattartikel, att sifferlösa avtal inte är en förutsättning för att arbeta med individuell lönesättning. Det är helt rätt! Alla löneavtal, utom de med centralt reglerade tariffer eller centralt bestämda lönehöjningar, ger den möjligheten. Den viktigaste framgångsfaktor för en lokal lönebildning är att avtalen inte innehåller några individgarantier eller generella löneökningar.

I vår artikel visar den undersökning som TNS Sifo gjort att de absolut flesta medarbetarna vill ha individuell lönesättning. Tre av fyra vill prata med sin chef om sin lön. Och en av två vill komma överens med chefen om lönen. Därför är det mycket glädjande att Unionen och ST uttalar att de ser positivt på en lönesättningsmodell där chef och medarbetare får komma överens om ny lön. Det ger oss goda förutsättningar att i nästa avtalsrörelse fortsätta att utveckla avtalen så att våra medarbetare får möjlighet att i ökad omfattning hantera sin lön med sin närmaste chef och att lönesättningen blir mer individualiserad. Vi ska också fortsätta det verksamhetsnära utvecklingsarbetet på företag och i statliga verksamheter så att vi får bra lönesamtal och en stark koppling mellan arbetsresultat och lön. Vår samsyn ger oss en utmärkt bas för det.

Ulf Bengtsson och Christer Ågren
Generaldirektör för Arbetsgivarverket och vice vd för Svenskt Näringsliv

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av tage....... 17 aug 2015:

    Vi har haft ”sifferlösa avtal” sedan länge inom kfs-energi. Kan konstatera att det som var parternas intention från början har förfelats å det grövsta. Fördelningsmodellen har allt mer gått över till att ”plocka” pengar från ”potten” för att finansiera företagens omorganisationer och nyrekryteringar. Det som hänt är ju att det har blivit ohemult stora skillnader och att den omhuldade ”lönespridningen” har skenat iväg. En arbetsgivarorganisation som framför sin begeistring över hur väl det fungerar är väl föga förvånande, lika lite som att vissa fackliga företrädare inte köper systemet. Det som däremot är överraskande är att ett antal fackliga föreningar faktiskt är ivriga påhejare av detta system som de facto driver på ökade inkomstklyftor! Är det en facklig fråga att vara pådrivare av ökade inkomstklyftor i arbetslivet? Är detta inte ett bevis för att man tappat fokus på de basfackliga frågorna …

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar