”Kritiken mot AF-reformen faller platt – nu bör reformen växlas upp” AF-reformen går inte alls så dåligt som kritikerna hävdar, och politikerna borde låta fler få stöd att hitta jobb inom det nya KROM, tycker några av leverantörerna. Arkivbild: Jessica Gow/TT.
Debatt

”Kritiken mot AF-reformen faller platt – nu bör reformen växlas upp”

Debatt Reformen av Arbetsförmedlingen har kritiserats för otillräcklig geografisk täckning och uteblivna resultat. Nu visar flera rapporter på det motsatta. Kritiken faller platt, skriver några leverantörer. Politiken bör nu växla upp ambitionerna så att fler långtidsarbetslösa får stöd av fristående aktörer.
2 maj 2022 | 06:00
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1

Svensk arbetsmarknad står inför tydliga matchningsproblem. 170 000 personer är inskrivna som arbetslösa längre än ett år. Samtidigt skriker arbetsgivarna efter nya medarbetare. Enbart på Arbetsförmedlingens platsbank finns 200 000 nyanmälda vakanser.

Arbetsmarknadspolitiken har länge dömts ut som otillräcklig för att lösa matchningen, men nu genomförs en lovvärd reformering som ska lyfta resultaten. Arbetsförmedlingen ska fokusera på myndighetsutövning, medan matchningstjänsterna ska utföras av fristående leverantörer.

Trots att reformen ännu inte på något sätt är helt genomförd har den redan dömts ut av kritiker.

Som ett led i reformen har myndigheten sjösatt tjänsten kundval Rusta och matcha (KROM). I likhet med föregångaren Stöd och matchning (STOM) bygger tjänsten på ett valfrihetssystem, men med ett tydligare fokus på resultat.

Trots att reformen ännu inte på något sätt är helt genomförd har den redan dömts ut av kritiker. Under rubriker som ”kaosreform” och ”privatiseringsexperiment” har skeptiker larmat om en otillräcklig marknadstäckning i riket (så kallade ”vita fläckar”) och undermåliga resultat. Arbetsvärlden har i flera artiklar uppmärksammat kritiska vinklar.

Arbetsförmedlingens senaste återrapport till regeringen ”Vissa förutsättningar för matchningstjänster” (11/3) sätter reformen i ett helt nytt ljus. Hela 99 procent av de arbetslösa har möjlighet att ta del av våra tjänster. Endast 160 arbetslösa i hela Sverige bedöms stå utan möjlighet att få hjälp av en fristående matchningsaktör (!).

Sett mot bakgrund av att KROM införts under Coronakrisen, får resultaten ses som en stor framgång.

Även resultaten ser lovvärda ut. Av Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2021 framgår att 51 procent av de arbetssökande som fick ta del av KROM gick vidare till arbete eller reguljära studier under 2021, att jämföra med 32 procent i STOM.

Sett mot bakgrund av att KROM införts under Coronakrisen, får resultaten ses som en stor framgång. KROM har dessutom en uttalad målgrupp som står längre från arbetsmarknaden än vad som var fallet i föregångaren STOM. Inte heller farhågor om att leverantörer skulle ”parkera” långtidsarbetslösa får stöd i Arbetsförmedlingens återrapportering.

Politiken bör överväga att prioritera reformen än mer än vad som görs idag

Med det sagt så finns det givetvis förbättringspotential. Resultat behöver alltjämt synliggöras tydligare. Arbetslösa med behov behöver anvisas till tjänsten så att vi kan ge den hjälp som faktiskt finns. Kontrollfunktionen behöver fungera bättre.

När nu reformen visar på lovvärda resultat bör fler arbetslösa få det stöd som vi kan erbjuda. Politiken bör överväga att prioritera reformen än mer än vad som görs idag. Det tjänar alla på.

Anne Buckard, VD Maximus Sweden, Rasmus Rossi, VD Alea Kompetens, Tony Nilsson, VD Guldjobbet, Mats Christiansen, VD Curonova, Donnie Senkal, VD Clustera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev