Debatt

”Grundlöst att TCO skulle sakna engagemang för skolan”

Replik TCO:s hållning är självklar: god utbildning är en rättighet för alla, skriver TCO:s utredare, Erik Arroy, i en replik till Mats Norrstad och Sten Svenssons kritik.
18 apr 2016 | 14:14
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Erik Arroy, TCO. Foto: David Thunander.

Erik Arroy, TCO. Foto: David Thunander.

Att fler ska få tillgång till mer och bättre utbildning är själva utgångspunkten i TCO:s utbildningspolitiska strävan. Ett utbildningssystem där alla får lära för livet, oavsett familjens utbildningstradition, ens kulturella bakgrund eller ekonomiska tillgångar, är grundläggande för vårt välfärdssamhälle och den svenska modell som TCO är en bärande del av. Självklart är skolan den mest fundamentala byggstenen för ett sådant lärande.

Mats Norrstad och Sten Svensson argumenterar grundlöst för att TCO skulle sakna engagemang för, eller sväva på målet i, viktiga frågor som rör skolan. TCO:s hållning är lika tydlig som självklar. God utbildning är en rättighet och ska vara tillgänglig för alla genom hela livet. Barn som vuxen, storstadsbo som landsbygdsinvånare.

”TCO ser dock inte anledning att betrakta principfrågan om vinster i välfärden som den huvudsakliga i sammanhanget. Viktigare är då snarare att se över villkoren för den fria etableringsrätten och konsekvenserna av skolvalet.”

Livslångt lärande och en bred rekrytering till eftergymnasial utbildning i allmänhet och högskolan i synnerhet, tillhör de områden som TCO ägnar störst engagemang. Få utbildningspolitiska aktörer är lika tydliga i dessa frågor. Som facklig centralorganisation för yrkesverksamma tjänstemän är det naturligt att också ha ett utbildningspolitiskt fokus på vuxenutbildning, och på hur fler kan etableras och ställas om till utvecklande jobb i linje med sin kompetens. Naturligtvis måste dock skolfrågor vara en viktig del av det.

Skribenterna påpekar med rätta att det i dag finns allvarliga likvärdighetsproblem i svensk skola. De konstaterar att bland andra Lärarförbundet är bekymrade av skolsegregationen. Givetvis bekymras även TCO av detsamma, och det som oroar lärarkåren genom vårt medlemsförbund oroar även oss. TCO ser dock inte anledning att betrakta principfrågan om vinster i välfärden som den huvudsakliga i sammanhanget. Viktigare är då snarare att se över villkoren för den fria etableringsrätten och konsekvenserna av skolvalet. En uppfattning TCO delar med exempelvis Skolverket.

I dag har vi en allvarsam och konstruktiv debatt om hur vi ska förbättra skolresultaten och ge våra barn den utbildning de förtjänar. I centrum för den debatten står lärarnas betydelse och ökad kvalitet i undervisningen. Ett fokus som är helt riktigt. Vi är säkra på att Lärarförbundet kommer fortsätta att vara en tongivande nyckelspelare i den debatten. TCO likaså.

Erik Arroy
Utbildningspolitisk utredare på TCO

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev