Funktionsnedsatta riskerar att hamna mellan stolarna under pandemin Riksdagsledamöterna Maj Karlsson (vänster) och Ciczie Weidby vill se riktade åtgärder för att personer med funktionsnedsättningar inte ska hamna efter på arbetsmarknaden under pandemin.
Debatt

Funktionsnedsatta riskerar att hamna mellan stolarna under pandemin

Debatt Riktade insatser krävs för att personer med funktionsnedsättningar inte ska hamna efter på arbetsmarknaden under pandemin. Det skriver riksdagsledamöterna Ciczie Weidby och Maj Karlsson (V), som vill att Arbetsförmedlingen anställer handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar.
3 feb 2021 | 15:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Coronapandemin har slagit hårt mot svensk ekonomi och arbetsmarknad.

Arbetslösheten är hög och antalet långtidsarbetslösa ökar. En grupp som är särskilt utsatt är personer med funktionsnedsättning. Denna grupp befann sig redan innan pandemin i ett utsatt läge med lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet jämfört med genomsnittet i befolkningen.

När nu långtidsarbetslösheten ökar och konkurrensen om jobben hårdnar riskerar personer med funktionsnedsättning att hamna längst bak i kön av arbetssökande.

Situationen förvärras av det kaos som råder på Arbetsförmedlingen.

Allt mindre resurser läggs på de som behöver mer stöd

Ett stort antal lokalkontor har lagts ned och erfaren personal med specialistkunskap om personer med funktionsnedsättning har sagts upp eller fått andra arbetsuppgifter. Allt mindre resurser läggs på de som behöver mest stöd, i form av rustande och stödjande åtgärder.

Istället läggs allt mer resurser på dem som står närmast arbetsmarknaden, i form av olika s.k. matchningstjänster. I kombination med alltför låga förvaltningsanslag har detta påverkat Arbetsförmedlingens möjligheter att ge funktionsnedsatta det stöd och den hjälp de behöver.

Arbete på lika villkor och tillgänglighet i arbetslivet är en mänsklig rättighet.

Vänsterpartiet vill stärka möjligheterna till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Vi vill göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla – oavsett funktionalitet.

Vi vill göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla – oavsett funktionalitet

Här har arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och Arbetsförmedlingen i synnerhet en avgörande roll. Personer med funktionsnedsättning behöver synliggöras och prioriteras i arbetsmarknadspolitiken. Vi föreslår därför följande:

1. Säkerställ att Arbetsförmedlingen har specialiserade handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen har kraftigt minskat på antalet anställda inom yrkeskategorier som psykologer, socialkonsulenter och arbetsterapeuter – yrkesgrupper som till stor del arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, däribland personer med funktionsnedsättning.

För att AF ska kunna ge rätt stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning krävs personal med specialistkunskap. Regeringen bör tydliggöra AF:s förordning i detta avseende och ge AF i uppdrag att säkerställa att myndigheten har tillräckligt med personal med sådan specialistkunskap.

För att myndigheten ska kunna ge mer individuellt stöd behövs mer personal

2. Förstärk Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag – mer personal och fler lokalkontor

Under 2019–2020 genomfördes kraftiga nedskärningar inom Arbetsförmedlingen. Personal sades upp, lokalkontor lades ned och verksamheten koncentrerades till större orter.

Arbetsförmedlingen har i dag svårt att hantera det stora antalet arbetslösa, i synnerhet de grupper som kräver mycket hjälp och stöd. Även i myndighetens nya plan för att ”säkra lokal närvaro”, kommer det i en majoritet av Sveriges kommuner inte att finnas något bemannat AF-kontor.

För att myndigheten ska kunna ge mer individuellt stöd krävs mer personal och fler lokalkontor. AF:s förvaltningsanslag bör därför förstärkas.

3.  Höj lönebidragstaket

Under förra mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom en höjning av lönebidragstaket. För att fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få lönebidrag i branscher med brist på arbetskraft och därmed få bättre möjligheter till osubventionerat arbete behöver lönebidragstaket höjas ytterligare.

En arbetstagare som plötsligt får en funktionsnedsättning har idag inte rätt till anställning med lönebidrag

4. Ändra regelverket för lönebidrag

En arbetstagare som plötsligt får en funktionsnedsättning, eller om funktionsnedsättningen förvärras, har idag inte rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren. Regelverket bör ändras så att detta blir möjligt.

5. Höj anslagen för bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen och personligt biträde

Anslagen för bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, såsom tolktjänst och arbetshjälpmedel, och personligt biträde är idag orimligt låga. Detta påverkar de funktionsnedsattas möjligheter att få jobb. Anslagen bör höjas.

Pandemin har visat att staten kan satsa stora summor när det anses finnas stora behov, till exempel för att rädda företag som drabbas av fallande omsättning. Den villigheten måste gälla i minst lika stor utsträckning för personer med funktionsnedsättning.

Ciczie Weidby och Maj Karlsson
Ciczie Weidby är arbetande ersättare i arbetsmarknadsutskottet (V). Maj Karlsson är ledamot i socialutskottet och socialpolitisk talesperson (V).

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Vänsterväljare 3 feb 2021:

    AF och funktionshinder, alltså. Jag upptäckte att de hade skrivit in i sitt system att jag hade en ”kognitiv funktionsnedsättning”. När jag påpekade att det stod i diagnospapperen jag hade skickat dem att min begåvning är över genomsnittet sa de att enligt deras definition är alla former av autism kognitiva funktionsnedsättningar. När jag skrev in mig i höstas skrev de in att jag främst skulle söka jobb som restaurangbiträde. (Jag, snart medelålders akademiker sim blev utbränd häromåret, som mest jobbat med forskning och som har autism – d v s jag är ”socially awkward” och inte minst stresskänslig!)

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev