Satsa på skolan för att motverka corona-arbetslösheten Alexander Soto Runevall, S-studenter. Foto: TT

Debatt Satsa på skolan för att motverka corona-arbetslösheten

Debatt Unga är speciellt drabbade av arbetslösheten som nu breder ut sig. Flera satsningar är avgörande för att minska ungdomsarbetslösheten, skriver Alexander Soto Runevall, S-studenter vid Linnéuniversitetet.
23 nov 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den pågående pandemin har kopplat greppet om hela vårt samhälle och vi lider alla av dess verkningar på hälsa och ekonomi. För en del i samhället är viruset ett direkt och allvarligt hot mot det fysiska välbefinnandet, medan för andra är en tilltagande psykisk ohälsa en större fara. En grupp i samhället, vars fysiska hälsa inte är den som i första hand har drabbats utan vars största olycka kan uppstå ur en utbredd arbetslöshet, är unga.

Det är i synnerhet unga som har tvingats ta klivet ut i arbetslöshet när pandemins verkningar har lamslagit de näringar där många av dem arbetar. Regeringen har genomfört viktiga insatser så som korttidsarbete och omställningsstöd för att rädda många av de jobb som annars hade gått förlorade, men för många unga är arbetslöshet trots allt ett faktum. För vissa av dem svävar deras framtid i ovisshet.

Att kunna kombinera arbete med studier är viktigt för att gynna en smidigare omställning på arbetsmarknaden.

För den som äntrar långtidsarbetslöshet kan konsekvenserna bli långtgående. Långvarig arbetslöshet riskerar att förstöra karriärer innan de ens hunnit börja, den kan omöjliggöra drömmar om att bilda familj och försätta människor i svår psykisk ohälsa med alla de konsekvenser det kan medföra. Ingen har svaret på när pandemin är över och ekonomin har återhämtat sig tillräckligt för att ge fullgoda livschanser till fler igen. Därmed är det av yttersta vikt att regeringen fortsätter med de avgörande insatserna för att rädda ungas jobb och framtidsutsikter. Alla jobb har dock eller kommer inte kunna räddas och många av dessa jobb kommer heller inte att komma tillbaka när krisen väl är över. I dessa fall är det nödvändigt att antingen skapa nya jobb eller anpassa människor för de jobb som finns men som saknar arbetstagare med rätt kompetens.

I denna situation är det därför rätt att regeringen har vidtagit åtgärder för att öka människors kunskaper. Satsningar som har gjorts på fler utbildningsplatser vid universitet och högskolor, yrkeshögskolor och annan vidareutbildning är avgörande för både individer och samhället då människors trygghet kan säkras och produktiviteten i samhället kan öka och omsättas i en högre välfärd. Denna typ av satsningar och aktiv arbetsmarknadspolitik som regeringen för, måste fortsätta prioriteras för att dämpa arbetslösheten bland unga. Det måste finnas många vägar till vidareutbildning när människor vill eller tvingas till förändringar i sina liv. Att kunna kombinera arbete med studier är viktigt för att gynna en smidigare omställning på arbetsmarknaden.

Viktigt är även att prioritera satsningar i grundskolan så att än fler påbörjar gymnasiestudier.

Viktigt är även att prioritera satsningar i grundskolan så att än fler påbörjar gymnasiestudier. Utan gymnasieexamen försvagas förutsättningarna för anställning någonting oerhört, i synnerhet under en lågkonjunktur som denna. Fortsatta satsningar på skolan är därför av stor vikt så att ungas nästa steg efter grundskolan är in i gymnasiet och inte ut i arbetslöshet.

Nyheter

Pandemin har även påvisat välfärdens brister där underbemanning är en av de allvarligaste och det var därför hoppingivande när fler unga inför detta läsår fick chansen att påbörja studier för att utbilda sig till olika välfärdsyrken. För att stärka välfärden krävs det att fler arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan och då måste satsningarna för att utbilda fler till välfärdsyrken fortgå. Detta är av betydelse både för nivån på välfärden och för att bekämpa arbetslösheten bland unga.

Vad som krävs är dock inte enbart att fler utbildar sig för att arbeta inom sjukvården eller skolan utan ökad välfärd förutsätter att många fler också anställs. Därför måste regeringens satsningar på välfärden utökas än mer så att mer resurser kan användas till att öka anställningarna. För att genomföra sådana satsningar måste mer resurser omfördelas till välfärden. Sverige måste ta våra unga från arbetslöshet till anställning, framför allt inom välfärden. För deras, deras framtida kollegers och samhällets skull.

Alexander Soto Runevall
Styrelseledamot i Demos, S-studenter vid Linnéuniversitetet.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar