Den ”nya FRA-lagen” borde ha stoppats Foto: Claudio Bresciani, Fredrik Sandberg, Henrik Montgomery, SCANPIX/TT
Debatt

Den ”nya FRA-lagen” borde ha stoppats

Integritet I maj i år slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast att Sveriges signalspaningslag bryter mot Europakonventionen. Den 24 november röstade riksdagen igenom en lagändring som ger FRA ännu större möjligheter att utbyta personuppgifter med andra länder. Sverige borde ha väntat och först åtgärdat bristerna i lagen, menar Centerpartiet, som röstade nej.
20 dec 2021 | 11:10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Hoten mot Sverige är många. Vi har vid ett par tillfällen varit utsatta för terrorattacker, och ett väpnat angrepp kan inte uteslutas. Underrättelsehoten ökar och utländsk makt är aktiva i vårt land för att få tag på information om företag, personer, sårbarheter i samhället och det svenska försvaret.

Centerpartiet vill ha ett starkt inre och yttre försvar, och har varit med och förhandlat fram mycket pengar till försvaret det senaste decenniet. Den försämrade säkerhetssituationen innebär att mer behöver göras, också inom underrättelsesamarbetet.

Utökat underrättelsesamarbete får inte ske på bekostnad av grundläggande fri- och rättigheter

Signalspaning är ett viktigt verktyg för en effektiv underrättelsetjänst, och samarbete med andra länder viktigt för att upptäcka och förhindra hot. Säkerhetshoten har förändrats och signalspaningslagen, den så kallade FRA-lagen, behöver ses över för att även i fortsättningen vara ett bra stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.

Men, utökat underrättelsesamarbete och en vassare signalspaningslag får inte ske på bekostnad av grundläggande fri- och rättigheter.

Här menar vi att regeringen, som då också Miljöpartiet ingick i, gick alldeles för fort och för långt när de tog fram den nya breddade signalspaningslagen. Tyvärr var Centerpartiet det enda partiet i riksdagen som helt ville avslå den nya lagstiftningen när riksdagen röstade om den i november i år.

Ger inte tillräckligt skydd för den personliga integriteten

En viktig anledning till att vi röstade nej, var att Europadomstolen, alltså Europarådets domstol för mänskliga rättigheter, så sent som i maj 2021 fällde den svenska signalspaningslagen eftersom den står i strid med Europakonventionens artikel 8. Den ger inte tillräckligt skydd för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av data till andra länder, skyddet för organisationers och företags kommunikation bedöms otillräckligt och det saknas effektiv kontroll av FRA:s verksamhet.

Utan att ta någon större hänsyn till Europarådets dom gick regeringen vidare och utökade lagen på just på några av de områden som Europarådet hade synpunkter på. Vi tycker det är anmärkningsvärt. Regeringen borde först analyserat detaljerna i Europadomstolens dom och analyserat hur integritetsskyddet kan stärkas utifrån den.

Den kartläggning som sker måste inte längre ha direkt koppling till svenska intressen

Och det är inte nog. Man gör mer än så. Man utökar också möjligheten för andra länders underrättelsetjänster att få direktåtkomst till personuppgifter samtidigt som man utökar syftet med signalspaningslagen så att den kartläggning som sker inte längre måste ha direkt koppling till svenska intressen. Det öppnar upp för att signalspaning kan ske mot ett land för ett annat lands räkning, utan att det kan kopplas till att det ligger i Sveriges intresse att så sker.

Många minns säkert den debatt som fördes, inte minst av oss i Centerpartiet, i samband med att den nuvarande signalspaningslagen röstades igenom 2009. Då var budskapet till oss att direktåtkomst för utländska aktörer var uteslutet även på längre sikt. Så var det tyvärr inte, och det beklagar vi.

Ändringarna var sammantaget alldeles för långtgående

Även om det finns delar som vi hade kunnat stödja i lagstiftningen var ändringarna sammantaget alldeles för långtgående. Regeringen hade behövt ta mer tid på sig. Likt tidigare, vilket vi också kritiserat regeringen för, så brister regeringens hantering av effekterna på rättighetsskyddet vid lagstiftning som inskränker våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Det är allvarligt, och vi beklagar det. Personlig integritet behöver fortsatt vara viktigt, även om hoten mot vårt samhälle blir allt fler.

Daniel Bäckström och Linda Modig
Försvarspolitisk talesperson (C) och talesperson konstitutionella frågor (C)

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev